Hakutulokset hakusanalle irtaimen:

Nayttokuva 2015-3-26 kello 15.07.08

Irtain omaisuus: Irtaimen omaisuuden lahjoittaminen

Oletko aikeissa lahjoittaa jotakin jollekin? Onko lahjan käsite tuttu? Irtaimen omaisuuden lahjoittaminen on oikeustoimi, jolla lahjanantaja siirtää vapaaehtoisesti varallisuuttaan lahjansaajalle. Luovutus on yleensä kokonaan vastikkeeton, eli saaja saa lahjan ilmaiseksi. […]

Irtain omaisuus: Irtaimen lahjoitus ja lahjanlupauslaki

Sitooko irtaimen lahjoitus lahjanantajan velkojia? Irtaimen lahjoitusta koskeva yleislaki on lahjanlupauslaki. Siinä on säädetty mm. siitä, milloin lahjanlupaus tulee velkojia sitovaksi. Lain mukaan oikeinkin annettu lahjanlupaus on pätemätön antajan velkojia […]

Irtaimen lahjoitus: Kuolemanvaraislahja

Mikä on kuolemanvaraislahja? Onko se sallittu? Kuolemanvaraislahjalla tarkoitetaan sellaista lahjanlupausta, jossa lahjan täyttäminen on tavalla tai toisella kytketty lupauksen antajan kuolemaan. Lahjanlupaus, joka on tarkoitettu täytettäväksi antajan eläessä, ei ole […]

Irtaimen kauppa: Reklamaatio

Muistitko huomauttaa virheestä ajoissa? Ensimmäinen reagointikeino, kun on huomattu tuotteessa olevan puutteita, on reklamointi. Se tarkoittaa sitä, että ostaja ilmoittaa myyjälle tavaran olevan virheellinen. Ostajan on kerrottava myös millaisesta virheestä […]

Irtaimen kauppa: ostajan konkurssi

Ostaja konkurssissa – mitä tapahtuu? Jos ostaja on asetettu konkurssiin ennen kuin hän on täyttänyt sopimuksen, on myyjän annettava ostajan konkurssipesälle mahdollisuus sitoutua sopimukseen. Jos konkurssipesä ilmoittaa kohtuullisessa ajassa, että […]

Irtaimen kauppa: Osamaksukauppa

Onko osamaksukauppa sinun tapasi kuluttaa? Osamaksukauppa on irtaimen esineen kauppaa, jossa vähintään osa kauppahinnasta jää velaksi ja joka ainakin joltain osin erääntyy vasta ostajan saatua tavaran haltuunsa. Tyypillisessä osamaksukaupassa ostaja […]

Irtaimen kauppa: myyjä myöhässä

Vahingonkorvaus myyjän viivästyksestä Ostajalla on oikeus saada korvausta vahingosta, joka aiheutuu myyjän viivästyksen vuoksi. Viivästys voi johtua myös henkilöstä, jota myyjä on käyttänyt apunaan sopimuksen tai sen osa täyttämisessä, sekä […]

Irtaimen kauppa: maksu myöhässä

Viivästyskorko kauppahinnalle Ostajan maksun viivästyessä myyjällä on oikeus vaatia viivästyskorkoa kauppahinnalle. Ostajalla on velvollisuus maksaa kauppahinnalle korkoa riippumatta siitä, miksi hänen maksunsa on viivästynyt.Ostaja ei joudu kuitenkaan suorittamaan viivästyskorkoa, jos […]

Irtaimen kauppa: korvaus sopimuksen rikkomisesta

Vahingonkorvaus sopimusrikkomuksen perusteella irtaimen kaupassa Lähtökohtana vahingon korvaamisessa on täyden korvauksen periaate. Vahinkoa kärsinyt osapuoli on saatettava taloudellisesti samaan asemaan kuin missä hän olisi ollut, mikäli sopimus olisi täytetty sovitusti. […]

Irtaimen kauppa: kohteen tarkistaminen

Mistä ostajan pitää tietää kaupan kohteesta? Ostajalla ei ole oikeutta virheenä vedota seikkoihin, joista hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Tämän mukaisesti ostajan katsotaan hyväksyneen tavara puutteineen, jos hän on […]

Irtaimen kauppa: Kaupan purkaminen

Saako kaupan purkaa milloin vain? Kaupan purkaminen on ostajan viimesijainen keino korjata tilanne, kun hänen ostamassaan tavarassa on virhe. Tämä tarkoittaa sitä, että kauppa voidaan purkaa vain jos virheen korjaaminen, […]

Irtaimen kauppa: Kaupan osapuolien vastuu

Kuka on vastuussa kaupan kohteesta tapaturman sattuessa? Kaupan osapuolille on usein epäselvää se, kumpi joutuu kantamaan taloudelliset seuraukset tavaralle aiheutuneesta tapaturmasta kaupanteon jälkeen. Tavara voi vahingoittua tai hävitä kuljetusketjun eri […]

Irtaimen kauppa: Hinnanalennus

Milloin olen oikeutettu hinnanalennukseen? Hinnanalennuksella pyritään palauttamaan tavaran tosiasiallisen arvon ja hinnan oikea suhde. Hintaa määriteltäessä lähtökohtana on ollut virheetön tavara. Kun ilmenee, että se onkin viallinen, ostajan ei voida […]

Irtaimen kauppa: Avoin kauppa

Mitä tarkoitetaan avoimella kaupalla? Avoimella kaupalla tarkoitetaan tilannetta, jossa myyjä on sidottu tehtyyn kauppaan, mutta ostajalla on oikeus harkita hyväksyykö hän kaupan vai ei. Ostaja saa siten tavaran ensin hallintaansa […]

Varkaus

Varkaudella tarkoitetaan irtaimen omaisuuden anastamista toisen hallusta omaisuutta. Varkaudesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi ja kuusi kuukautta. Teon yritys on rangaistava. Mikäli rikoksentekijä asuu yhteistaloudessa asianomistajan kanssa ja […]

Pakkokeinot: Itseapu

Rikoksen kautta menetetyn tai muutoin kadotetun irtaimen omaisuuden takaisin hankkimiseksi on lähtökohtaisesti turvauduttava viranomaisen apuun. Kuitenkin, vastaavat toimet tällaisen omaisuuden takaisin ottamiseksi ovat niin kutsuttuna itseapuna sallittuja, mikäli omaisuus on […]