Keskustelu Tiekunnan perustaminen

Tiekunnan perustaminen

Esillä 6 viestiä, 1 - 6 (kaikkiaan 6)
 • #13181 Reply

  täysin ulalla
  Haluatko vastausta lakiasiaasi? Soita LAKIPUHELIN 0600 111 33.

  Onko kenelläkään kokemusta tiekunnan perustamisesta ja sen hoitamisesta. Itse asun yksitistien päässä ja lisäkseni tietä käyttää kaksi maanviljelijää jotka kumpikin omistavat omat maansa mutta ovat keskenään avopari.he tilasivat tielle nimissäni soraa minulle kertomatta ja koska en suostunut sitä maksamaan he päättivät sanojensa mukaan kostaa minulle kalliisti. ja niin he tekivätkin. he päättivät perustaa tiekunnan jonka perustamiskustannukset olivat 1000€ ja minä jouduin maksamaan ympärivuotisen käyttöni takia niista suurimman osan eli yli 700€ vaikka vastustin koko toimitusta. Tähän asti olin itse huolehtinut tien kunnosta koskaan heiltä mitään pyytämättä.Nyt sitten vaaditaan soraa ja lanausta jatkuvasti heidän taholtaan kun minä maksan suurimman osan yksin.Yritin kumota asian oikeudessa siinä onnistumatta ja taas tuli kalliiksi…Asianajajakuluja monta tuhatta. Ja nyt sitten mitä ikinä he keksivät tiekokouksissa vaatia, menee läpi koska heillä on yhteensä 31% yksiköistä minun pääkäyttäjänä saadessa käyttää lain mukaan yksiköistäni ainoastaan 30%.Ja he käyttävät tietä traktoreilla ja kuljettavat painavia lasteja viljaa ja juurikkaita minun ajaessa ainoastaan henkilöautolla ja lastenrattailla!!!

  Meneekö asiat todella näin???Pitääkö oikeasti muuttaa pois?

  #14214 Reply

  Yksityisteistä kokemusta

  Miten paljon kenelläkin tarkalleen ottaen on yksiköitä ja kuka yksiköt on jakanut?

  Yksiköiden tarkka määrä olisi tärkeä tietää. Samoin jakoperusteet. Ja suosittelen Suomen Tieyhdistyksen julkaisemaa kirjasta "Tiekunta ja tieosakas osat I ja II"

  #14215 Reply

  Mr X

  "Tie on suunnaltaan, leveydeltään ja muutoinkin tehtävä sillä tavoin, että sen tarkoitus saavutetaan mahdollisimman edullisesti ja tuottamatta kenellekään suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin tarve vaatii."

  "Tie on pidettävä sellaisessa kunnossa kuin sen tarkoitus ja siitä tuleva hyöty edellyttävät ottamalla kuitenkin huomioon, ettei kunnossapidosta aiheudu tieosakkaalle kohtuuttomia kustannuksia.

  Jos tieosakas vaatii tienpitoa kokonaan tai tietyiltä osin suoritettavaksi ilmeisesti korkeampaa tasoa vastaavana kuin edellä tässä pykälässä on sanottu, on osakkaan, tarvittaessa ennakolta, suoritettava siitä aiheutuvat lisäkustannukset."

  (Laki yksityisistä teistä, 1. luku, 7. pykälän momentteja)

  Tienpitovelvollisuus on tieosakkaiden kesken jaettava sen hyödyn mukaan, minkä tien kullekin katsotaan tuottavan. Hyötyä arvioitaessa on otettava huomioon tieosakkaalla tien vaikutuspiirissä olevan alueen suuruus ja missä määrin tietä kunkin osakkaan kohdalta käytetään tai tullaan käyttämään erilaisiin kuljetuksiin sekä tieosakkaan ehkä harjoittamasta elinkeinosta johtuva asiakkaiden tien käyttö.

  Tienpitovelvollisuuden ja siitä aiheutuvien kustannusten jakamiseksi tieosakkaiden kesken vahvistetaan heille 1 momentissa säädettyjen perusteiden mukaan tieyksiköt, joiden perusteella määrättäviä maksuja sanotaan tiemaksuiksi. Jos tien tekeminen joltakin osalta, joka ei tule kaikkien tieosakkaiden hyväksi, aiheuttaa erityisiä kustannuksia, voidaan niiden jakamista varten määrätä eri tieyksiköt. Tieosakkaat voivat päättää, että tiemaksuun sisältyy tieyksiköiden perusteella määrätyn maksun lisäksi kaikille tieosakkaille määrättävä samansuuruinen perusmaksu, joka kattaa tiekunnan hallintoasioiden hoitamisesta aiheutuvat välittömät kulut. (15.12.2000/1079)

  Kertomasi perusteella on kyseenalaista, tarvitseeko tie suurempaa lanausta tai aurausta traktorikäytön vuoksi. On myös kyseenalaista, onko tieyksiköt jaettu oikein, koska viljelijöiden tienkäyttö tapahtuu elinkeinonharjoittamisen muodossa ja varmasti aiheuttaa tielle suuremman rasituksen. Jos sinulle määrätty yksikkömäärä on todella tasan 69 prosenttia koko yksikkömäärästä, tämä kuullostaa tarkoitushakuiselta tavalta saada heidän yhteenlaskettu äänimääränsä tasan yhtä prosenttiyksikköä korkeammalle kuin sinulle lain mukaan tuleva 30 prosentin ääniosuus.

  Tiekunnan vuosikokouksessa on päätettävä mm. tieyksikköjen ja käyttömaksujen määräytymisperusteista. Jos vuosikokouksen päätös ei mielestäsi ole oikeudenmukainen, voit saattaa sen tielautakunnan käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Tästä ei myöskään pitäisi välttämättä tulla asianajokuluja.

  Oikeudellisten asioiden lisäksi voi todeta, että kivat naapurit sinulla. Poismuuttaminenkaan ei kuullosta aivan huonolta vaihtoehdolta

  Haluatko vastausta lakiasiaasi? Soita LAKIPUHELIN 0600 111 33.

  #14264 Reply

  Vielä tästä

  Jos sinä maksat 700 euroa tuhannesta, tarkoittaa se sitä että sinulla on yksiköitä 70 ja heillä 30 %. Sinä saat siis äänestystilanteessa käyttää 20 + 1/3*50 = 36,7 % äänistä, ja he yhtensä 30 % (edellyttäen että kummankaan heistä henkilökohtainen yksikkömäärä ole yli viidenneksen, silloin vähemmän). Valtasuhde on näin 55/45 sinun eduksesi. Eli sinun pitäisi ihan yksin pystyä sanelemaan mitä tehdään.

  #16090 Reply

  Tee näin

  Tee kirjallinen valitus sen kunnan tielautakunnalle, jonka alueella ko. yksityistie sijaitsee. Tielautakunta tarkistaa yksiköiden oikeellisuuden tielautakunnan toimituksessa.

  #41219 Reply

  laki

  Hei!!!

  Googleta : Laki yksityisteistä : siellä sanotaan, että tienhoito kulut, eivät saa
  nousta kohtuuttomiksi! yms…
  Mitä sanoi Kunnan tielautakunta tai vastaava?
  Kuka on tien puheenjohtaja? Eikös kulut mene yksiköiden mukaan ja
  Ojalan lasku opin mukaan 1000€ 30% on vain 300€. Sitähän ne yksiköt tarkoittavat???

  Olen itsetsekkin sotkeutumassa samanlaisiin tapahtumiin! Kirjoitellaan :) Mielelläni kuulen vastaukset!!!
  kunnossapito@harmafood.fi

Haluatko vastausta lakiasiaasi? Soita LAKIPUHELIN 0600 111 33.
Esillä 6 viestiä, 1 - 6 (kaikkiaan 6)

Vastaa aiheeseen: Tiekunnan perustaminen86 − = 85