Irtaimen kauppaIrtaimen kauppa -osiossa käsitellään mm. seuraavia asioita: kaupan kohde: vastuu, kauppa: tapaturma, osamaksukauppalaki, kuluttajansuojalaki, koti-irtaimiston kauppa: luovutusvoittovero, käytetyn tavaran myynti, myyjä, osamaksu, maksujen viivästyminen, hinnanalennus, maksuviivästys, tavara: virhe, irtaimen kauppa: luovutuksen viivästyminen, virheellinen tuote, avoin kauppa, oikeudellinen virhe, ilmoitusvelvollisuus, reklamointi, hyvitys, virheestä huomauttaminen, reklamaatio, kauppalaki, kaupan purku, osamaksukauppa, kulutus, irtaimen kauppa: sopiminen, kaupan purkaminen, ostaja, virheen korjaus, myötävaikutusvelvollisuus ja uusi toimitus.