Haulla löytyi 146 osumaa.

Riita voi maksaa enemmän, mutta

Kirjoittaja: kappasvaan27.03.2015

Lue perintökaaren 8 luku, mutta asia ei ole aivan niin, että pesä putsataan veljen bensoilla. Otin oleellisen kohdan kopion em. luvusta: rn"Hyvityk...perillisen oikeutta lakiosaan."rnrnEllei veljellä ole kertomaasi parempaa näyttöä, niin pesän velaksi hänen vaatimuksensa tuskin tulkitaan, vaan ko. pykäli...perillisen lakiosa on puolet siitä mitä saisi ilman testamenttia, joten käsitykseni mukaan harkinnanvarainen avustuskaan ei saa loukata lakiosaa. Jos siis kuluj...

 

Ei ole se tiedoksianto

Kirjoittaja: Friday01.08.2014

Lakiosailmoituksen tekeminen testamentin saajalle on ...perillisen velvollisuus. Se ei ole hallintolaissa tarkoitettu tiedoksianto. Perintökaari sääntelee lakiosailmoitusta ja sen tekemistä. Se on tehtävä jokaiselle ...

 

Ennakkoperintö

Kirjoittaja: Kylmiäinen08.03.2015

Kyllähän tuo asuntoon sijoittaminen on selkeä ennakkoperintö, joka tulee huomioitavaksi perukirjassa. Laskennallisesti se voisi johtaa jopa siihen, et...perillisen oikeutta lakiosaan."rnrnTämän perusteella ainakin osa saadusta ennakkoperinnöstä voitaisiin katsoa hyvitykeksi.rn...

 

Toissijaissaaja

Kirjoittaja: Torstai19.02.2015

Onhan testamenttiin mahdollista laittaa toissijaissaaja, jolloin voidaan esimerkiksi määrätä, että perintönä saadun omaisuuden saa joku muu taho kuin ...perillisen oikeutta muiden vaatimuksia vastaan, mutta hän voi itse toimia toisin määräyksen estämättä....

 

Eläessään oikeus käyttää varojaan,

Kirjoittaja: Äidillä oli tietenkin21.02.2015

miten halusi, mutta kysyjän kirjoituksesta saa sen käsityksen, että äiti oli sairas eikä oikein tiennyt, mitä tehdä. Tällöin yhden ...perillisen kuvatun kaltainen toiminta on ollut lähes rikollista.

Se, että veljellä ei mahdollisesti ole varallisuutta palauttaa "kavaltamiaan" varoja ei ole ...

 

Mitäs **ttua

Kirjoittaja: käräjätuomari20.02.2015

Rikosilmoitus poliisille ja rahojen huomioiminen ennakkoperintönä joten hän joutuu palauttamaan kuolinpesäään suht mukavan tupon rahaa.

Senverran i...perillisen vastuuseen.

Kuolemaa edeltävältä ajalta tiliotteet saa kaikkien suostumuksella tai vaihtoehtoisesti käräjien määräämän pesänselvittäjän avulla.
M...

 

Jakokirja

Kirjoittaja: josjakun03.01.2015

Tietääkseni yhden ...perillisen pesässä pelkkä perukirja riittää, mutta muuten tarvitaan jakokirja, eli kaikkien osakkaiden allekirjoituksellaan hyväksymä sopimus jaosta. Ellei jako...

 

Hinnoitus

Kirjoittaja: Kuopiossa perukirjoittaja20.05.2012

Meillä meni perukirjan nikkarointi raastupaan kun sen kanssa on tyritty oikein olan kautta. Perukirjoittaja joutuu selittelemään ja oletettavasti häne...perillisen taskuun. Näin toiset 4 ei kyselisi peräán kun selitetään, että se on maksettu verovirastolle. Verottaja jo kuitenkin ilmoitti ettei mitään veroa ole ...perillisen kanssa sählännyt euroja yhden hyväksi väärentämällä tietoja perukirjaan. Summia on muuteltu tiliotteista perukirjaan, joitakin summia on esillä, toi...

 

Oli, että ketkä ovat pesän osakkaita.

Kirjoittaja: Ilmeisesti kysymyksesi22.11.2014

Siihen on yksiselitteinen vastaus:

Kuolinpesään osallisia henkilöitä kutsutaan osakkaiksi, ja näitä ovat perilliset, yleisjälkisäädöksen saajat ja ...perillisen tai yleisjälkisäädöksen saajan oikeus olisi riidanalainen, katsotaan heidät silti pesän osakkaiksi. Mikäli perinnön tai testamentin saaja on oikeutet...

 

Heippa,apua kaivataan

Kirjoittaja: lissuliina08.10.2014

Miten asia menee testamentti missä yhdelle määrätty vain lakiosa mutta 3 muuta saa kaiken muun omaisuuden kuitenkin seuraavilla ehdoilla..näin lukee.....perillisen kanssa.

Mummo kupsahti,3 lasta elossa,kuolleella oli 2 lasta.

JAetaanko perintö kuin testamenttia ei olisikaan.?...

 

Kuten YM sanoo. PK 7.luku 3§ 3.mom

Kirjoittaja: putte.03.08.2014

Ja sovellettava lähdetieto YM:n vastaukseen löytyy PK 7.luvun 3§ 3.momentista:

"Pesän varoihin on lisättävä perittävän antama ennakkoperintö sekä, ...perillisen vahingoksi."

Ennakkoperinnössä ei siten tunneta aikarajoja lainkaan, mutta tuo kymmenen vuotta on muodostunut oikeuskäytännössä jonkinlaiseksi aik...

 

Kumppani

Kirjoittaja: lkm ja 18.07.2014

Korjataampas tuota wwwww jaahaksen taasen vajavaista kirjoitusta. lainaus. " testamentin tekijän sisko ei voi toimia todistajana eli muotovaatimukset ...perillisen väitettä, että testamentti on pätemätön. Moittiminen tapahtuu siten, että testamentinsaajaa vastaan nostetaan kanne käräjäoikeudessa. Kanne on nostet...

 

Jaahas

Kirjoittaja: wwww29.06.2014

Pienimuotoinen kantelu asian suhteen voisi olla paikallaan,se että asutaan ulkomailla tai mahdollisesti työskennellään siellä ei ole este etteikö asia...perillisen numero ja osoite ja kuinka nopeasti hänet saadaan kiinni.rnrnKukaan ei tiennyt sun saamasta valtakirjasta,ei sairaala eikä terveyskeskus..saati s...

 

Perinnöstä luopuminen maistraattiin

Kirjoittaja: heses12.05.2014

Perintökaari 17 luku

2 a § (15.6.2007/710)

Perillisellä ja testamentinsaajalla on oikeus luopua oikeudestaan perittävän kuoltua, jolleivät he ol...perillisen ja testamentinsaajan velkojiin säädetään konkurssilaissa (120/2004) ja ulosottokaaressa (705/2007).

21 LUKU 2 § (20.8.2004/783)

Osakas ei vasta...

 

Ei saa myydä

Kirjoittaja: Pesäosuutta05.05.2014

Kuolinpesän osuus voidaan ulosmitata ...perillisen velasta, mutta sitä ei saa myydä. Vasta sitten kun perinnönjako on toimitettu, ulosmitattu omaisuus voidaan realisoida saajansa osuudesta. Ulosottomi...

 

Lakiosa on puolet perintöosasta

Kirjoittaja: yykaakoo11.04.2014

Lakiosa on siis puolet siitä mitä olisi saanut ilman testamenttia ja lakiosaa on asianmukaisesti vaadittava 6kk kuluessa testamentista tiedon/kopion s...perillisen tapauksessa hän saa vaatimalla neljänneksensä....

 

Muuta tietä,

Kirjoittaja: Eipä taida olla11.04.2014

koska kuolleen ...perillisen perilliset tulevat hänen sijaansa ja näiden sijaan tulevien tiedot pankin täytyy saada. Mutta eihän se perunkirjoitus kauaa aikaa vie, jos ei ole kov...

 

Jo asiaan

Kirjoittaja: Yllä vastattu07.04.2014

Eräässä vastauksessa edellä on mainittu, että lakiosa tulee vaatia maksettavaksi, eli ...perillisen itse on asetettava sille kohtuullinen maksuaika (3 kk) ja ilmoitettava tämä maksuvaatimus testamentin saajalle. Pelkkä lakiosailmoitus perunkirjoituk...perillisen tulee tietää lakiosan suuruus euromääräisesti silloin kun esittää vaatimuksen. Käytännössä perillinen esittää siis laskun maksuvelvolliselle....

 

Puolet

Kirjoittaja: Puolet31.03.2014

Lakiosa on puolet perintöosasta.rnrnTarkoittaa käytännössä, että testamentilla voit vapaasti määrätä vain puolesta jäämistöstäsi (joka on saatu, k...perillisen erikseen vaatia puolessa vuodessa siitä kun on saanut tiedon testamentista.rnrn...

 

Myöhästyminen

Kirjoittaja: jospahan07.03.2014

Tietääkseni luopumisen pätemiselle ei ole varsinaisesti määräaikaa. Kysyjän mainitsema 6kk aika on lakiosan vaatimiselle ja perunkirjoituksen laatimis...perillisen olevan ulosotossa, niin epäilen perinnön olevan mennyttä huolimatta siitä onko perillinen saanut perinnöstään tietoa ajoissa. Siitä olen samaa mieltä...

 

Perintöriita

Kirjoittaja: Noviisi(ko)10.02.2014

Tervehdys!

Jospa täältä saisi asiantuntevaa neuvoa. Tilanne on seuraavanlainen. Perillisiä 4kpl (A,B,C,D) + leski. Kaksi perillisistä (A,B) on käyt...perillisen/asianajajan yhteydenottoihin. B ei suostu allekirjoittamaan edes tilan vakuutuksen irtisanomista, joka oli perittävän nimissä.

Homma on nyt niinsa...

 

Suunnilleen 2.

Kirjoittaja: haparotsi08.01.2014

Koska ketjuun ryhdyin, niin yritän vielä, kunnes oikeat tietäjät innostuvat mukaan!
Toistan;"Ehkä 1. (X) pesän jakokirja on oma paperinsa ja jako- j...perillisen eläessä ja heidän avioliitoistaan on kaksi leskeä elossa ja että tuo vanha pesä on jakamatta. Kolme osakasta ovat sittemmin kuolleet ja heidän leskie...

 

Leski saa vuokratulon

Kirjoittaja: aabbcc18.11.2013

Mielestäni leski hallitsee asuntoa edelleen, ellei ole hankkinut omistukseensa vastaavaa. Leski on panttaukseen suostumalla luopunut hallinnastaan vai...perillisen muut velkojat eivät pääse käsiksi asuntoon, vaikka leski panee asunnon vuokralle. On toki fiksua kertoa asia vuokralaisellekin ja pantin haltijalle. ...

 

Perillisen perinnöttömäksi tekeminen

Kirjoittaja: heses30.10.2013

Perintökaari 15 luku 4 §:

Sen estämättä, mitä ...perillisen oikeudesta lakiosaan on säädetty, perittävä voi tehdä ...perillisen perinnöttömäksi, jos tämä on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan tai tämän j...

 

Maanmittauslaitos neuvoo

Kirjoittaja: jessees29.07.2013

Huudatusta pitää hakea 6kk kuluessa saannosta. Maanmittauslaitoksen sivuilta saat kaavakkeen ja ohjeita. Perinnön saantona on jakokirja ja/tai testame...perillisen tapauksessa perukirja. ...

 

Perunkirjoitus 3kk

Kirjoittaja: aabbcc31.08.2013

Perunkirjoituksen laatimisen määräaika 3kk juoksee kuolinpäivästä. Perukirjan toimittamiseen verottajalle on vielä em. ajan lisäksi 1kk.Perustellusta ...perillisen kannata taloa ottaa niskoilleen, vaan antaa sen mennä lainanantajan haltuun. Jo perukirjan laadintaan on lakimiehen apu hyväksi ja tiedottaminen lain...

 

Riitaisa perintö...

Kirjoittaja: kaskummaa16.07.2013

Hei\\r\\n\\r\\nMeitä on kaksi rintaperillistä.\\r\\nTestamentissa ukkini jätti minulle huomattavan summan rahaa ja muun omaisuuden puoliks...perillisen kanssa.\\r\\nToinen perijä allekirjoitti lapun, jonka mukaan lupautuu olemaan moittimatta testamenttia.\\r\\nNyt hän haluaa kuitenkin vaatia ...

 

Osituksen ja perinnönjaon tarkkuus ?

Kirjoittaja: perijä13.06.2013

Kuinka tarkasti "tasan" täytyy ositus lesken ja perillisten (2 kpl) välillä ja edelleen perinnönjako tehdä ?

Eli siis: henkilö kuollut vuosi sitten...perillisen 67tEUE ja toisen 65tEUR. Ja aivan tasan jaettuna summat olisivat 136t / 68t /68 t. Puuttuuko verottaja tällaisiin muutaman tuhannen heittoihin?
Ja j...

 

Perinnönjakoasiaa

Kirjoittaja: periiillinen08.04.2013


Vinkkiä perinnönjakoon ? Eli kysymys lähinnä siitä mitä omaisuutta ja kuinka paljon perinnönjaossa voidaan käyttää ilman seuraamuuksia ?

Leskellä...perillisen osuus 72.500)

Lesken omaisuus:
-rahat ja arvopaperit 90.000
-laina -10.000
-osuus talosta 100.000
-osuus sijoitusasunnosta 45.000
Yhteensä 22...

 

Lesken hallintaoikeudesta ja perinnönjaosta

Kirjoittaja: lkasjdlajsh08.04.2013

Hei,

Vanhemmillani oli keskinäinen haliintaoikeustestamentti ja nyt äitini kuoli. Testamentin mukaan leskellä on täydellinen haliintaoikeus kaikkee...perillisen nimissä, miten isällä on todistettava hallintaoikeus. Jos ne jäävät isän nimiin, niin millä ne erotetaan isän omaisuudesta hänen lopulta kuollessaan ...

 

Ei tarvita perillisten hyväksyntöjä

Kirjoittaja: josjakun13.05.2013

Eppäilen edellä esitettyjen kaikkien perillisten hyväksymisien vaatimisen lainmukaisuutta. Vainajan kanssa yhdessä asuneena leski-isänne on ilmeisen i...perillisen hyväksymisen. ...

 

Talo lesken hallinnassa

Kirjoittaja: jupekolli18.04.2013

Lesken lakiin perustuva elinikäinen hallintaoikeus pesään kuuluvaan puolisoiden kotiin ja koti-irtaimistoon on niin vahva, että ...perillisen velkojat eivät saa sitä myyntiin lesken eläessä. Muu perintö, kuten kysymäsi rahat, sitävastoin eivät ole suojassa.
En nyt muista onko missään laiss...perillisen olevan ulosotossa.
Jos ulosottomies on ilmoittanut pesänhoitajalle, että velallisen perintöä ei saa luovuttaa, niin silloin on viisainta jättää vel...perillisen osuus rahoista jakamatta. ...

 

Hetkinen

Kirjoittaja: Hetkinen13.04.2013

Eihän lesken hallintaoikeus vaikuta millään tavalla lakiosan suuruuteen, se vaikuttaa vain määrättävään perintöverotukseen.\r\n\r\nPerittävän jääm...perillisen perintöosa. Tämä osa puolitetaan ja saadaan kunkin ...perillisen lakiosa. Kahdelle lakiosaa vaatineelle tulee siis 1/6 koko omaisuuden säästöstä ilman, että lesken hallintaoikeudelle annetaan tässä mitään merkityst...perillisen oikeutta ja tämä saa lakiosansa rajoitteista vapaana....

 

Ylisuuret lakiosat

Kirjoittaja: Don03.04.2013

Jotta kolmen ...perillisen pesässä lakiosaksi tulisi ilmoitettu 26 700, pitäisi kuolinpesän arvon osituksen jälkeen olla 6 x 26 700 = 160 200. Ja ositusta edeltävä arvo vielä t...

 

Hankala juttu

Kirjoittaja: rekku.12.03.2013

Olisiko verottajalle kuitenkin toimitettu tieto leskestä + 3 lapsesta, jolloin perillisten määrä osoitti yhden ...perillisen osuuden. Jos perintö olisi jakautunut esimerkiksi yhdelle tai kahdelle perilliselle olisi osuus ollut isompi ja myös vero olisi ollut sen mukainen. ...

 

Lienee ryhtynyt

Kirjoittaja: putte.13.03.2013

Minun mielestäni neljässä vuodessa ...perillisen voidaan katsoa jo ryhtyneen perintöön. Et maininnut millaisesta kiinteistöstä on kysymys, mutta jos metsää niin kuolinpesä lienee joka vuosi täyttäny...perillisen keinot näyttää, ettei ryhtymistä neljässä vuodessa olisi tapahtunut voivat olla vähissä.

Lahjaveroa menee neljän tonnin ylittävästä lahjaosuudesta...

 

Odottelee virallista vaatimusta

Kirjoittaja: olisiko näin ?02.02.2013


7 luku 1§

...perillisen on vedottava testamentin tehottomuuteen ilmoittamalla lakiosaa koskeva vaatimuksensa testamentin saajalle haastemiehen välityksellä tai muutoin todis...

 

Kuka on kuolinpesän osakas

Kirjoittaja: Perintöasiat hallussa25.11.2012

Rintaperillisellä on oikeus lakiosaan perinnönjättäjän jälkeen. Lakiosa on puolet lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta...perillisen perintöosan toteuttamiseen.rn rnLakiosaa ei testamentilla saa loukata. Jos lakiosaa loukkaava testamentti on tehty ja rintaperillinen esittää lak...perillisen määräämän kohtuullisen ajan kuluessa, ellei sitä testamentissa ole kielletty.Rinta...perillisen eli lapsensa jättäminen kokonaan ilman perintöä vaatii vahvat perusteet, jotka pitää kirjata testamenttiin. Jos jotakin lastaan taas haluaa suosia ta...perillisen voi jättää perinnöttömäksi.rn rnLain mukaan perittävä voi tehdä rinta...perillisen perinnöttömäksi, jos perillinen on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, perittävän perimyspolvessa olevaa sukulaista tai perittävän ...perillisen elämäntapa on loukannut perittävää.rnrnTutustukaa perintökaareen ennen kuin mitätöitte sanomiseni.rnterv. puutaheinää-kirjoittaja...

 

Hallintaoikeus ja lakiosa sekä lakiosan saaminen k

Kirjoittaja: galina27.11.2012

Tilanne lyhyesti,

Avioparilla avioehto ja keskinäinen testamentti. Vaimolla yksi lapsi.

Aviopari omistaa tasan yhteisessä käytössä olleen asunno...perillisen lakiosan saamiseksi ??? Ja joutuuko leski suostumaan siihen, että hänenkin osuutensa ( 50% ) kesäasunnosta myydään että perilliselle pystytään maksam...

 

Ensinnä,

Kirjoittaja: Nimetön23.10.2012

otan osaa. Sitten, kenenkään ...perillisen tai muun sukulaisen ei tarvitse osallistua hautauskulujen maksamiseen. Hautaukseen liittyvät kulut maksetaan vainajan varoista. Mikäli vainajan varat...

 

Verotuskoukerot

Kirjoittaja: akilam06.10.2012

Puoliso saa jäädä myös suoraan lain nojalla asumaan yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon. ...perillisen tulee valitettavasti maksaa perintövero, vaikka hän ei saakaan omaisuutta käyttöönsä. Käyttöoikeus ostetaan kuitenkin huomiooon verotusta määrättäess...

 

Omistusoikeus- ja hallintako

Kirjoittaja: niinköhän31.07.2012

Vastasin aiemmin käsityksessä, että testamentilla perilliset saavat normaalin omistusoikeuden perintöönsä, mutta leski hallintaoikeuden. rnJos testa...perillisen puolisoita mitenkään. Sehän koskee lesken uusia varattomia puolisoita, ettei tuleva puolisosi perintö hupene ainakaan tasinkoihin. Ei lesken puolisoi...

 

Tuohon avio-oikeuteen

Kirjoittaja: pohjoisenpoika31.07.2012

Siis onko varmasti noin, että ...perillisen tahto antaa puolisolleen avio-oikeus perintöön ajaa testamentissa (tässä tapauksessa keskinäinen testamentti) asetetun avio-oikeuden rajauksen edelle...

 

Hallintaoikeus vai ei?

Kirjoittaja: Kissankieli28.06.2012

Olen saanut kahta erilaista tietoa lesken hallintaan liittyvästä asiasta. Kumpi pitää paikkansa?rnTaustatiedot:rnAviovaimo on tehnyt avioehtosopim...perillisen perintöön lesken kuollessa? Hän on ainoa heidän yhteinen lapsi ja leskellä on 4 lasta edellisestä avioliitosta)rnrnLeski sairastui helmikuussa 20...

 

Perukirjassa

Kirjoittaja: Kysymys...15.06.2012

Leski on ilmoittanut pitävänsä pienehkön kotipaikan jakamattomana hallinnassaan, vastaako tämä koko omaisuuden hallintaoikeustestamenttia?rnSiihen p...perillisen lapselle heti isän kuoltua. Testamenttia ei ole pk mukaan ollut.rnrnMinkä on oppinut, on, tässä... että leski tosiaankin haluaa tilan, rakennuksi...

 

Ensin kuolleen perillisen testamentti.

Kirjoittaja: Epätietoinen kysyjä07.06.2012

Miten käy tilanteessa jossa kolmen sukupolven (äiti, lapsi, lapsenlapsi) ketjussa lapsi kuolee ennen äitiään? Jos lapsella on hallintaoikeustestamentt...

 

Jakamaton kuolinpesä asunnon toisena myyjäosapuole

Kirjoittaja: neuvoa04.06.2008

Asunnon tämänhetkisinä omistajina ja myyjinä siis mummo ja edesmenneen vaarin jakamaton kuolinpesä, heillä yksi perillinen. Ostamme asuntoa heiltä, ke...perillisen hyväksyntä ko kauppaan, hän siis hyväksyy sen mutta miten se tulee näkyä kauppakirjassa? Onko syytä teettää kauppakirja lakimiehellä?...

 

Perinnöstä luopuminen, kuolee ennen perittävää, la

Kirjoittaja: m-p09.03.2012

Rintaperillinen tekee luopumisilmoituksen ilmoittaen saaneensa vastaavan korvauksen, mutta kuolee ennen perittävää. rnKoskeeko perinnöstä luopuminen...perillisen jälkeläisiä?...

 

Siltä tilanne vaikuttaa, että ositus kannattaa teh

Kirjoittaja: siltseltään09.03.2012

Ositus on perillisten ja lesken välinen omistusten kirjaaminen ja sitten perillisten välillä tehdään jako. Yhden ...perillisen pesässä ositus=jako lopputuloksen osalta, mutta asiakirjoilla on eri merkityksensä. rnPuhut osittaisesta osituksesta (rahat), mutta ilmeisesti talo...

 

Jakamaton kuolinpesä ja Daltonin veljekset

Kirjoittaja: Isoveli nukkuu25.02.2012

Testamentissahan voi määrätä ...perillisen perinnöttömyydestä esim. "jos perillinen jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää". Osin jakamattoman kuolinpesän kohdalla ...

 

Lakisosan vaatimisesta

Kirjoittaja: i201216.02.2012

Perintökaaren 7 Luku 5§

"...perillisen on vedottava testamentin tehottomuuteen ilmoittamalla lakiosaa koskeva vaatimuksensa testamentin saajalle haastemiehen välityksellä tai muutoin todis...

 

Tontti yhteisomistuksessa, vaihtoehdot?

Kirjoittaja: Siivu Suomea10.01.2012

Olen saamassa 1/4 osuuden kolmesta kaavatontista. Kuolinpesällä on kolme tonttia, jotka jaetaan neljälle perilliselle. Tontit ovat eri arvoisia toisii...perillisen ottamaa asuntolainaa varten? Hyväksyykö pankki tällaisen vakuuden ja millä arvolla?

Entä jos perilliset perustavat osakeyhtiön ja siirtävät tontit...

 

Haitta ja hyöty riippuvat tarkoituksesta

Kirjoittaja: Don13.12.2011

En saa tolkkua haluaako Vallu papan perinnön menevän:
- ...perillisen puolisolle ...perillisen lasten sijaan jos perillinen kuolee ennen puolisoaan
- vai ...perillisen lapsille vaikka perillinen kuolisi ennen puolisoaan...

 

Avio-oikeusmääräyksen tarkoitus

Kirjoittaja: Don13.12.2011

Pappa-x:n määräys avio-oikeudesta suojaa papan perintöä siirtymästä ...perillisen puolisolle tasinkona avioliiton päättyessä eroon tai ...perillisen kuolemaan.
Ilman puolisoiden välistä keskinäistä testamenttia papan perinmtö siirtyy lapsen lapsille. Keskinäinen testamentti mahdollistaa lapsen la...

 

Jättäisin perittävän eläessä tehdyn lakiosavaatimu

Kirjoittaja: Don08.12.2011

- Ei ole lakiosaa, ennen kuin perittävä on kuollut. Ei ole edes tahoa, jolle esittää lakiosavaatimus.
- Jos perittävän kuoltua ei vaadi lakiosaansa a...perillisen on vedottava testamentin tehottomuuteen ilmoittamalla lakiosaa koskeva vaatimuksensa testamentin saajalle haastemiehen välityksellä tai muutoin todis...

 

Lakiosa vai lakiosuus ja legaatti

Kirjoittaja: tiptapjust04.12.2011

Nim. putte vastasi kylläkin jo yleispätevän fiksusti.
Aloin vielä miettiä, että kummasta oikeasti on kyse, lakiosasta vai lakiosuudesta?
...perillisen lakiosuutta ei oikeastaan ole olemassa ennen kuin pesästä on legaatti täytetty. Rinta...perillisen lakiosa (puolet lakiosuudesta) taas lasketaan pesän netosta ennen legaatin täyttämistä, että tiedetään loukkaako testamentti rinta...perillisen lakiosaa.
Kuten nim. putte vastasi, niin lakiosan vaatiminen menee legaatin edelle, mutta lakiosan saamiseksi sitä pitää asianmukaisesti ja ajoissa...

 

Perunkirjoitus

Kirjoittaja: juhak15.11.2011

hei.mihinköhän lakiin,pykälään sekä pykäliin perustuu tarkalleen ainoan ...perillisen velvollisuus tehdä perunkirjoitus en ole löytänyt sivua josta ne ilmenesivät ja mistä ne löytyisivät lakipykälineen.jos joku tietäisi niin olisi muka...

 

Lainaus SUOMI24FI artikkeleiden puolelta.

Kirjoittaja: Jussi M23.09.2011

Lainattu teksti tuolat artikkeleiden puolelta.

"Perillinen voi luopua perinnöstään jo ennakolta eli ennen perittävän kuolemaa. Ennakkoluopumi...perillisen puoliso tai jälkeläiset testamentilla tai perintönä saavat lakiosaa vastaavan omaisuuden.

Perittävän kuoltua perillinen tai testamentin saaja voi...

 

Lahjavero

Kirjoittaja: peltsi27.05.2011

Jos sellainen on tehty ilmentää jo ettei se ole pakollinen esim. suullisen lahjoitussopimuksen takia. Verottajaa kiinnostaa vain ilmoitus lahjaveron l...perillisen ennakkoperinnöstä....

 

Toissijaisen perillisen oikeudet

Kirjoittaja: T.Koskinen21.09.2010

Sisareni kuoli noin vuosi sitten. Hän oli naimisissa, mutta heillä ei ollut lapsia, eikä myöskään minkäänlaista testamenttia. Meidän molemmat vanhempa...

 

Kohtuullinen aika

Kirjoittaja: zardas10.04.2011

Liitän tähän Suomen Perintökaaresta asiaa koskevan kohdan.

5 § (11.10.2002/843)
Testamentti on perillistä kohtaan tehoton siltä osin kuin se estää...perillisen määräämän kohtuullisen ajan kuluessa eikä rahasuoritusta ole testamentissa kielletty.

...perillisen on vedottava testamentin tehottomuuteen ilmoittamalla lakiosaa koskeva vaatimuksensa testamentin saajalle haastemiehen välityksellä tai muutoin todis...

 

Mummon perintö.

Kirjoittaja: Ojala02.04.2011

Terve, eli asia koskee mummon asunto-osaketta. Mummo kuoli jo 2003 ja perillisiä on neljä, minä, sisko, veli ja
mummon ottotytär jolle kuuluu puolet ...perillisen saada itselleen? Olen allekirjoittanut perunkirjan... mutta jäljennöstä testamentista ei ole meistä sisaruksista kukaan saanut....

 

Lapsen velka vanhemmille, vanheneminen, kuittaamin

Kirjoittaja: sepe26.11.2007

Yksi perillisistä on aikanaan saanut lainaa vanhemmiltaan. Lainasta on velkakirjassa, jossa ei ole mitään mainintaa takaisinmaksuajasta.

Nyt molemm...perillisen asianajaja on tehnyt väitteen, jonka mukaan velka tulisi katsoa vanhentuneeksi ainakin ensiksi kuolleen vanhemman osalta. Myös oikeuden määrää pesänj...

 

Jekat, nyt on perillinen kyseessä

Kirjoittaja: Nimetön13.01.2011

Velkojen vanhenemisia on sen verran rukattu menneistä vuosista, että en ota siihen kantaa. ...perillisen velka kuitataan perinnönjaossa velallisen perintöosasta. Jos perintöosa ei riitä, niin silloin saattaa loppuvelka mennä ennakkoperinnön tapaisesti, e...

 

Ei lesken tarvitse tasinkoa antaa

Kirjoittaja: zatzatza07.01.2011

Sanot lesken olevan rikkaampi, niin hän ei saa, mutta hänen ei myöskään tarvitse antaa kuolleen puolison perillisille tasinkoa. Ihmettelen rikkaamman ...perillisen kesken ei siitäkään tule perintöveroa.
Tietojesi perusteella en keksi oikaisuun mitään tarvetta....

 

Mahdollisesti, lakiosa

Kirjoittaja: dddpeecee03.01.2011

Rinta...perillisen oikeus lakiosaan (ei osuus) on säädetty syrjäyttävän testamentin ja lahjan varalle. Rinta...perillisen saama lahja on oletuksena ennakkoperintöä ja lisätään laskennallisesti pesän varoihin lakiosia laskettaessa, mutta mainitsemasi lahjakirjan kieltävä ...perillisen vahingoksi. Viimeksi mainittu on ns. suosiolahja. Omaisuuden arvo on laskennallisia lisäyksiä tehtäessä määrättävä sen ajankohdan mukaan, mikä sillä ...

 

Kenellä lupa jakaa vainajan irtaimistoa?

Kirjoittaja: mä vaan28.12.2010

vainajan sukulainen on jakamassa ennen perunkirjoitusta vainajan irtaimistoa.
meillä on epätietoisuutta saako näin toimia esim. ilman ...perillisen lupaa ja ilman korvausta? käynyt myös ilmi että irtaimistoa on jo siirretty muualle, eikä tietoa minne ja kenelle?...

 

Näin on

Kirjoittaja: Just niiin26.12.2010

Perittävällä on mahdollisuus omin toimin tehdä perillinen perinnöttömäksi, jos tämä on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, hänen per...perillisen perintöoikeuden, jos perillinen jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää.

Perinnöttömäksi tekemisestä on perittävän testamentissa...

 

Heikot eväät jälkikäteen

Kirjoittaja: gggkkk17.10.2010

PK 8. luku 5§ saada hyvitystä kuolinpesältä, kospee 18 vuotta täyttäneen ...perillisen oikeutta hyvitykseen. Perillispiirin ulkopuolisena sinun olisi varminta saada hoitopalkkiosi hoidettavalta hänen eläessään. Toteutumattomat lahjan lu...

 

Velkojiin yhteys

Kirjoittaja: Nimetön06.09.2010

Leski ei ole voinut myydä (laillisesti) ilman perillisten suostumusta pesän omaisuutta, omaansa kylläkin. Perilliset ovat siis vastuussa myyntien seur...perillisen päänsä pensaaseen pano ei ole viisasta, vaan kannattaa ensitilassa selvitellä asiaa velallisen kanssa. Laissa seisoo vastuu aiheutetusta todellisesta...

 

Väärä käsitys on hämmästyttävän yleinen

Kirjoittaja: ei todellakaan voi.19.07.2010

Pappa ja mamma eivät ilman seuraamuksia voi tehdä ihan mitä vaan. Hei voivat lahjoittaa toki omaisuutensa ulkopuoliselle taholle mutta he eivät voi la...perillisen suosiminen aiheuttaa sen ettei toisen rinta...perillisen lakiosa täyty suoritetaan lakiosan täydennys joka on laskennallinen juttu. Asiasta löytyy tietoa myös vasemmanpuoleisesta palstasta, perhe -perintö.l...

 

Miten määräytyy hallintaoikeus kakkosasuntoon?

Kirjoittaja: KerrallaOikein18.07.2010

Kuolinpesään jäi kaksi asuntoa, joista toista hallinnoi leski. Entä toinen asunto, kuka sitä hallinnoi? ...perillisen lapset vai leski vai kaikki vai ei kukaan?

Suku on riitaisa eikä pääse mistään keskenään sopuun valitettavasti, ei edes kiinteistön vuokraamisest...

 

Lisäkysymys

Kirjoittaja: Sukulaissielu.10.07.2010

Voiko perittävä siirtää koko omaisuutensa toiselle perilliselle sukulaiskaupoilla?

Perillinen maksaa sukulaiskaupoissa 2/3 käyvästä arvosta. Jos te...perillisen lopullinen kustannus on vain 1/3 koko perittävän omaisuuden käyvästä arvosta?...

 

Voi olla

Kirjoittaja: äääää11.06.2010

Se nähdäkseni riippuu leskestä. Osituksessa puoliso/leski voi vaatia lahjojen huomioon ottamista vastikesäännöstön nojalla. Mikäli näin tapahtuu ja la...perillisen kannalta luonnollisesti muuttuu. Lahjoja ei kuitenkaan automaattisesti lisätä ositettavaan aviovarallisuuteen niin kuin ei myöskään huomioida lakiosa...

 

Laki ei ole aina paras ratkaisu

Kirjoittaja: xccv09.06.2010

Kieltämättä, pukarin näkemyksessä on sovinnollista järkeä lesken ja kymmenen ...perillisen pesälle. Laki on kylläkin maksuissa leskeä vastaan, koska ilmeisesti leskellä on lakiin perustuva hallintaoikeus, eikä pelkkä (syytinki?) asumisoikeu...

 

Kuolinpesän myynti

Kirjoittaja: Nimetön31.05.2010

Kuolinpesää jakaa neljä sisrusta ja nyt erimielisyyksien vuoksi pääperintö (kiinteistö) on päätetty myydä. Kolme neljästä olisi halukas myymään yhden ...perillisen lapselle, mutta yksi vastustaa. Voiko hän estää kaupan?...

 

Vasen auttaa aina

Kirjoittaja: kettunen.31.05.2010

Vasemmalla puolella olevassa kentässä on kerrottu selkeästi monista perintökiemuroista. Katso Perhe-perintö-> lakiosa-> lakiosan täydennys. Sie...perillisen olisi tullut vaatia osuuttaan vuoden kuluessa perunkirjoituksesta tai siitä kun sai tiedon että koko omaisuus on myyty sisarelle ja että itse jää va...

 

AU,AU

Kirjoittaja: Nimetön13.05.2010

Vihdoin vanha äitini suostui kotinsa myyntiin. Kaikki asiat on sovittu perinnönjakotilaisuudessa sisarusten kesken. Monta hirveää mutkaa on tullut yhd...perillisen vaatimukset on toteutettu, niin yli 300 euroa perikunnalta? Jäädäänkö taas luuta nuolemaan? Annetaanko vain loppujen 20 tuhatta lojua loputtomiin pan...

 

Sovintojako vain kaikkien hyväksymänä

Kirjoittaja: Nimetön02.05.2010

"Nyt kuitenkin saimme vastapuolen edustajalta erittelemättömän laskun... suuruudeltaan 1000 e/osakas." Tottakai voitte pyytää vastapuolen te...perillisen hyväksymänä ja voitte niputtaa ehtoihin myös laskun tarkistamisen mieleiseksenne ennen hyväksymistänne. Jakokulut (ei lohkomista) ja omaisuuden arvio...

 

Kätevintä on tehdä jakokirja

Kirjoittaja: Nimetön27.04.2010

Niin kauan kuin olette sovinnossa, niin jakokirjan voi väsätä kuka hyvänsä, mutta päteväksi se tulee ainoastaan jokaisen ...perillisen allekirjoituksella ja kahden todistajan se todistamana. Allekirjoitukset voi tehdä kukin erikseenkin, mutta jokainen allekirjoitus on todistettava. V...

 

Peirntö

Kirjoittaja: testamentti02.03.2010

Rintaperillisellä (biologisella lapsella) on oikeus lakiosaan testamentista huolimatta. ...perillisen voi jättää kokonaan perinnöttä vain laissa erikseen säädellyissä tapauksissa: jos perillinen viettää jatkuvasti epäsiveellistä ja kunniatonta elämää ...

 

Ja vielä

Kirjoittaja: niin01.03.2010

Sen verran vielä, että jos ja kun on kysymys maatilasta ja viljelyn jatkamisesta yhden ...perillisen toimesta, tilanne mutkistuu. ...

 

Kkoko

Kirjoittaja: Enna14.12.2009

Kuinka niin salainen sopimus? Kyseessä on normaali, perittävän eläessä tapahtuva perinnöstä luopuminen. Perittävä joko hyväksyy ...perillisen tekemän testamentin tai muuten ilmoittaa luopuvansa oikeudestaan perintöön. Rinta...perillisen luopuminen on tehokas, jos hän (tai joku muu) saa korvauksena noin lakiosaa vastaavan summan. Mikäli luopuminen on vastikkeeton, rintaperillisellä sä...

 

Jakamaton kuolinpesä lainan vakuudeksi

Kirjoittaja: Ongelmiako tiedossa?09.12.2009

Askarruttaa, että mitäköhän pidemmän ajan vaikutusta tai ongelmia voi käytännössä seurata jos suostuu että jakamatonta kuolinpesää (talo) käytetään yh...perillisen asuntolainan vakuutena? Tällähetkellä asunnossa asuu leski, jolla on luonnollisesti elinikäinen asumisoikeus....

 

Ulosotto vahvempi kuin lesken suoja

Kirjoittaja: Lesken turva01.11.2009

Perunkirja tehty ja pesänjakokin perheen osalta päätetty. Ulosotto ei tyydy jakoesitykseen.
Yksi neljästä perillisestä on ulosoton piirissä ja perin...perillisen velkojen vuoksi? Veloista kuitenkin 1/3 osa tullaan kuittaamaan käteisvaroilla. ...

 

Ei sentään perillisen veloista leskeä häädetä

Kirjoittaja: velkeri01.11.2009

Velkojia edustavan ulosoton voimasta eri tilanteissa en omaa kokemusta (toistaiseksi), mutta nykyisen käsitykseni mukaan lesken hallintaoikeus yhteise...perillisen lakiosan osalta. Kuolleen puolison velat (takaus) olisivat eri asia. Perinnönjaon lähtökohtana on laissa, että kaikille kaiken laatuista perintöä. Ep...perillisen omaa osuutta enemmän pesän ravaroista. On toki viisasta sovitella asiaa velan maksamiseksi, ettei ulosotto hankaloita loppuvelan perimisellä perinnön...

 

Varainsiirtovero perintöosuuden kaupasta

Kirjoittaja: Oivanpoika25.10.2009

Joutuuko maksamaan varainsiirtoveroa, jos ostaa toisen ...perillisen osuuden pesästä, jossa on kiinteistöomaisuutta? Onko eroa, kaupataanko koko perintöosuus vai osuus jäljellä olevasta jakamattomasta omaisuudesta?...

 

Kesäasunto perinnönjaossa

Kirjoittaja: TK0203.10.2009

Otetaan seuraava tilanne tilanne:

- Jaetaan vainajan kuolinpesä kahdeksan ...perillisen (lapsen) kesken.
- Vainajalla ei ole testamenttia.
- Vainajan puoliso on kuollut aikaisemmin ja perinnönjakoa ei tuolloin vielä tehty.
- Yksi laps...

 

Vanha maatila

Kirjoittaja: pohjanmaalta19.09.2009

Maatilalla on aikoinaan ollut paljon lapsia ja aikaa myöten suurin osa heistä on muuttanut pois kotipesästä. vuosia myöhemmin on tehty perinnönjako h...perillisen yhteisomistukseen. Iäkäs enoni on asunut maatilan vanhassa talossa. Nyt yhteisomistus halutaan purkaa. Onko mahdollista että enoni voi joutua korv...

 

Juu

Kirjoittaja: ww19.09.2009

ei huolta,jos olet elänyt normaalisti ilman mitään erikoista eli et ole tappanut ketään tai muuten niin saat perinnön vuorenvarmasti.


-------Yksi...perillisen oikeudesta lakiosaan on säädetty, perittävä voi tehdä ...perillisen perinnöttömäksi, jos tämä on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan tai tämän j...

 

Uusiksi meni, perintöjuttua

Kirjoittaja: apina08.09.2009

Oli äiti ja lapset a,b,c ja d. Äidin omaisuus oli alkujaan 170 yksikköä.
Lapsi b sai pienen osan, 12 yksikköä äidin omaisuudesta ennakkoperintönä. ...perillisen lakiosuus käsitettävä.
Äidin kuollessa ilmestyi lisää jaettavaa 20 yksikön verran, tämä jaettava ei ollut äidin alkuperäisen omaisuuden osuuksia, mu...

 

En osaa paremmin

Kirjoittaja: apina09.09.2009

En osaa paremmin selittää, mutta tuollainen tilanne on.
Se mikä on hankalaa on tuo 12 yksikön ennakko ja tuo noin 80 yksikön joko lahja tai ennakkop...perillisen suosiminen toisten perillisten kustannuksella asiallista, jos kyseessä on yhdelle annettu huomattava lahja tai ennakkoperintö
Itse en kuulu perijöid...

 

Perinnöttömäksi tekeminen

Kirjoittaja: karri07.09.2009

Perintölain (?) 4§ toteaa että : "perittävä voi tehdä ...perillisen perinnöttömäksi, jos tämä on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan tai tämän j...

 

Ja

Kirjoittaja: ww04.09.2009

kysymys kuuluukin että kuinka paljon saa juopotella,itse olen sitä mieltä että jos ei tee rikoksia ja vain pelkästään juo kaljaa päivät pitkät niin ei...perillisen oikeudesta lakiosaan on säädetty, perittävä voi tehdä ...perillisen perinnöttömäksi, jos tämä on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan tai tämän j...

 

Vanhentuminen

Kirjoittaja: MK25.08.2009

Perittävän on saatettava perintöön tai testamenttiin kohdistuva oikeutensa voimaan kymmenen vuoden kuluessa perittävän kuolemasta. Määräaika on ehdoto...perillisen vahingoksi, joka ei ole tietoinen perittävän kuolemasta. Näin myös tahallisissa pimitystapauksissa, valitettavasti. Virhe on tapahtunut kylläkin siin...perillisen asemassa, jos perillinen olisi kuollut ennen perittävää (PK 16:3). Oikeuskäytännössä korkein oikeus on kuitenkin päätynyt täysin epäloogiseen ratkais...perillisen määräaika.

Kenelle perintö sitten menee? Siinäpä kysymys. Ilmeisesti muille ensin kuolleen kuolinpesän osakkaille. Toimintaohjeeksi, ota yhteys a...

 

Rintaperillisen suosiminen testamentissa

Kirjoittaja: XXX24.08.2009

Mummini kuoli, ja koska myös isäni on kuollut, tuli minusta ja sisaristani rintaperillisiä. Muut perilliset ovat meidän lisäksemme setäni ja tätini, e...perillisen osuudesta.

Perintö on rahaa pankkitileillä ja velaton omakotitalo tontteineen. Nyt kuitenkin selvisi, että mummilla on testamentti, jossa hän määr...

 

Täydennä tietoja ja kysy suomi24 perintö- ja testa

Kirjoittaja: velkeri24.08.2009

En päässyt jyvälle onko ukki kuollut ja jos niin millaisessa testamentissa ne kaupat on määrätty ennakkoperinnöksi ja miten ukin perinnön kanssa on to...perillisen osuudesta."// Tarkoitat varmaan jakoa, koska edellä mainitsemani ositus on eri asia. Mummin testamentti tädillesi voi olla jopa legaatti, eikä s...

 

Käyttöoikeus

Kirjoittaja: Hmmm21.08.2009

Kun joku luopuu perinnöstä, se tarkoittaa, että mitään oikeuksia perintöön ei voida jättää. Siis jos anoppi jostain syystä (testamentti) on ollut ...perillisen asemassa ja on sitten luopunut perinnöstä, ei ymmärtääkseni edes käyttöoikeutta voi jättää. Olen ymmärtänyt, että verottaja on luopumisasiassa erittä...

 

Perinnön vanheneminen?

Kirjoittaja: eike24.07.2009

Meillä on menossa perinnönjako jossa perittävä on kuollut vuonna 1997 ja ositus tehtiin myös silloin. Yksi pesän osakas luopunui perinnöstään ja hänen...perillisen tai testamentin saajan tulee perintö- tai testamenttisaannon vanhentumisen uhalla saattaa oikeutensa voimaan. Perintö- tai testamenttisaannon vastaan...perillisen tai testamentin saajan on katsottava vastaanottaneen perinnön, jos hän on yksin tai muiden kanssa ottanut pesän hoitoonsa, osallistunut perunkirjoitu...perillisenä muutoin ryhtynyt jäämistöä koskeviin toimiin. Jos perillinen tai testamentinsaaja ei ryhdy toimiin saannon vastaanottamiseksi laissa säädetyn määräa...perillisen pitää vaatia omia oikeuksiaan. Mekään emme ole asiasta tienneet ennen kuin olen omia oikeuksiani alkanut selvittelemään pesän suhteen. Minä näen asia...

 

Onko ahneudella enää rajaa?

Kirjoittaja: Hepatica Nobilis11.07.2009

Täytyy ihmisen olla joko läpeensä ahne, tahi ainakin täyttä ymmärrystä vailla, jos edes olettaa olevansa ex-puolisonsa vanhemman kuolinpesään oikeutet...perillisen roolissa.

Lähdetään siitä että lähikauppani menee nurin ja entisiä liikekumppaneita yms.tahoja kutsutaan velkojainkokoukseen....ostin kolme vuott...