Kiinteistö: Kiinteistön ainesosa ja tarpeisto

Mitä kuuluu kiinteistön ainesosiin ja tarpeistoon?

Kiinteistön ainesosan ja tarpeiston määrittäminen saattaa toisinaan olla paikallaan mm. yrityskiinnityksen kohdetta selvennettäessä. Kiinteistön omistaja voi rajata tietyn elinkeinotoiminnassa käyttämänsä koneen tai laitteen kiinteistön ulkopuolelle taikka kiinteistöön kuuluvaksi. Tätä koskeva kiinteistön omistajan ilmoitus voidaan kirjata. Ilmoituksen sisältö on joko sellainen, että kiinteistöllä pysyvästi sijaitseva kone tai laite ei kuulu kiinteistöön, vaikka se muutoin olisi katsottava kiinteistön ainesosaksi tai tarpeistoksi, taikka ko. kone tai laite kuuluu kiinteistöön, vaikka sitä muutoin ei olisi katsottava kiinteistön ainesosaksi tai tarpeistoksi.

liftup-phone

Lakipuhelin

Etsitkö vastausta lakiasiaasi? Soita lakipuhelimeen:
0600 111 33
(yksityiset)
0600 111 88
(yritykset)