Lapsen huolto ja tapaamisoikeus: HuoltosopimusSopimiminen lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta?

Lapsen vanhemmat voivat keskenään kirjallisesti sopia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Sopimus vahvistetaan sosiaalilautakunnassa, jonka jälkeen se on pätevästi voimassa. Sopimus on esitettävä vahvistettavaksi sen kunnan sosiaalilautakunnalle, missä lapsella on asuinpaikka. Sopimuksen vahvistamisen edellytyksenä on vanhempien yksimielisyys asiassa. Jos vanhemmat ovat erimielisiä, huolto- ja tapaamisoikeus ratkaistaan riita-asiana käräjäoikeudessa.

Sosiaalilautakunta kiinnittää huomiota lapsen etuun ja mahdollisiin lapsen omiin toivomuksiin, kun se harkitsee, voidaanko sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta vahvistaa. Sopimus, jonka sosiaalilautakunta on vahvistanut, on voimassa ja voidaan panna täytäntöön niin kuin tuomioistuimen antama lainvoimainen päätös. Vanhempien välinen sopimus lapsen huollosta jätetään vahvistamatta, jos kumpikaan lapsen vanhemmista ei ole lapsen huoltaja.

Huoltosopimus on järkevää tehdä esimerkiksi silloin, kun lapsi on syntynyt avoliitossa ja lapsen vanhemmat asuvat avoliitossa keskenään. Myös avioero- tai avoerotilanteissa sopimus lapsen huollosta on paikallaan. Tällöin yleensä myös sovitaan, kumman luona lapsi asuu ja miten lapsen tapaamiset toisen vanhemman kanssa järjestetään.

Sopimuksessa voidaan päättää, että lapsen huoltajana on äiti tai isä yksin tai että lapsen molemmat vanhemmat ovat lapsen huoltajia. Viimeksi mainittu on ns. yhteishuoltajuus. Joku muu kuin lapsen vanhempi voidaan määrätä lapsen huoltajaksi ainoastaan käräjäoikeuden päätöksellä ja erityisillä perusteilla. Lapsen huoltajuudesta eivät molemmat vanhemmat samanaikaisesti niin vain irtaudu, eivät edes keskinäisestä sopimuksesta.

Tapaamisoikeudesta on hyvä tehdä sopimus silloin, kun lapsi ja hänen toinen vanhempansa eivät asu yhdessä. Tapaamisoikeussopimuksesta tulee ilmetä ajankohdat, jolloin lasta tavataan, tapaamisten tiheys viikolla, juhlapyhinä ja loma-aikoina. Sopimuksesta on myös hyvä ilmetä kuka huolehtii lapsen matkakuluista tapaamispaikkakunnalle. Sosiaalilautakunnan vahvistamaa sopimusta lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta voidaan muuttaa, jos olosuhteet ovat sopimuksen vahvistamisen jälkeen muuttuneet taikka jos tähän muutoin on aihetta.


  • Suosittele artikkelia
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Aihealueen artikkelit