Lesken hallintaoikeus ja asunnon vaihtaminen

Voiko lesken hallitseman asunnon vaihtaa toiseen?

Lesken hallintaoikeus puolisoiden yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon voi perintökaaren säännösten estämättä kohdistua myös perillisten myötävaikutuksella hankittuun uuteen asuntoon. Ja täytyykin kohdistua. Lesken asumisoikeutta ei voi ilman tämän suostumusta poistaa siten, että perilliset myyvät asunnon. Perintöverotuksessa ei hallintaoikeusvähennystä lesken asumisoikeuden nojalla hyväksytä kuitenkaan suuremmasta kuin kuolinhetkellä jäämistöön kuuluvan asunnon arvosta laskettuna.

liftup-phone

Lakipuhelin

Etsitkö vastausta lakiasiaasi? Soita lakipuhelimeen:
0600 111 33
(yksityiset)
0600 111 88
(yritykset)