Perimys ja lesken asemaPerimys ja lesken asema -osiossa käsitellään mm. seuraavia asioita: hallinto-oikeusvähennys, perintöverotus, perintösaanto, perintöverojärjestelmä, omaisuuden periminen, perimys, perittävän jäämistö, perimysjärjestelmä, testamenttiperimys, perinnönjako, perinnöttömäksi määrääminen, perillinen, rintaperillinen, perimysprosessi, leski, jäämistön hallinta, puoliso, vastikevelvollisuus, perimysjärjestys, avustus: vainajan jäämistö, hallintaoikeuden kohde, hallintaoikeudesta luopuminen, avustus kuolinpesästä, lahjaverotus, lesken hallintaoikeus, oikeus perintöön, hyvitys kuolinpesästä ja valtiokonttori.