Kätkemisrikos

Kätkemisrikoksella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö kätkee, hankkii, ottaa huostaansa tai välittää toiselta varkaus-, kavallus-, ryöstö-, kiristys-, petos-, kiskonta- tai maksuvälinepetosrikoksella saatua omaisuutta, taikka muulla tavoin ryhtyy sellaiseen omaisuuteen. Kätkemisrikoksesta tuomitaan, ellei teko ole rangaistava rahanpesuna, sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi ja kuusi kuukautta.

liftup-phone

Lakipuhelin

Etsitkö vastausta lakiasiaasi? Soita lakipuhelimeen:
0600 111 33
(yksityiset)
0600 111 88
(yritykset)