Esisopimus: Esisopimuksen sitovuus

Sitooko esisopimus osapuolia?

Esisopimus on sopimus, joka velvoittaa osapuolen solmimaan myöhemmin sopimuksen. Se on sidonnaisuudeltaan normaaliin sopimukseen verrattavissa. Esisopimusta käytetään, kun osapuolet eivät voi tiettyjen avoinna olevien kysymysten johdosta vielä laatia lopullista sopimusta. Esisopimusta solmittaessa on noudatettava samoja muotovaatimuksia kuin vastaavaa pääsopimustakin solmittaessa. Siten esimerkiksi kiinteistön kauppaan liittyvä esisopimus on aina tehtävä kirjallisena.

liftup-phone

Lakipuhelin

Etsitkö vastausta lakiasiaasi? Soita lakipuhelimeen:
0600 111 33
(yksityiset)
0600 111 88
(yritykset)