PerintöveroPerintövero-osiossa käsitellään mm. seuraavia asioita: lakiosa, hallintaoikeusvähennys, ositus, perintöverotus, jakokirja, perukirja, perintövero, ennakkoperintö, perinnöstä luopuminen, perintöverotuksen toimittaminen, perintöön ryhtyminen, perinnöstä luopuminen, luottamuksensuoja, hallintaoikeuden kohde ja lesken hallintaoikeus.