Jokamiehen oikeus: JokamiehenoikeudetMitä jokamiehenoikeuksiin kuuluu? Saako telttailla?

Jokamiehenoikeudet tarkoittavat oikeuksia, jotka kuuluvat kaikille. Oikeuden käyttäminen on maksutonta. Jokamiehenoikeuksia ei ole kattavasti kirjattu lakiin vaan ne ovat kehittyneet ajan myötä maan tavaksi.

Liikkuminen maastossa jalkaisin, hiihtäen tai pyöräillen on sallittua ilman maanomistajan lupaa. Omistajalla ei ole oikeutta kieltää liikkumista. Yleistä liikkumisvapautta on rajoitettu tietyillä alueilla. Toisen pihamaata ei saa käyttää kulkutienä eikä maanomistajan kotirauhaa rikkoa. Sellaisilla toisen pelloilla ja istutuksilla ei saa liikkua, jotka voivat kulkemisesta vahingoittua. Lyhytaikainen leiriytyminen ja telttailu toisen alueella on sallittu, jos siitä ei aiheudu häiriötä maanomistajalle. Leiriytyminen asuntovaunussa vaatii aina maanomistajan luvan. Avotulen teko toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta on kielletty.

Alueella, jossa liikkuminen on jokamiehenoikeuksien nojalla sallittua, saa poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia. Myös onkiminen ja pilkkiminen kuuluvat jokamiehenoikeuksiin. Uiminen ja peseytyminen vesistössä ja jäällä kulkeminen ovat myös sallittuja jokamiesoikeuksien nojalla.

Jokamiehenoikeuksiin liittyy myös velvollisuuksia. Niitä käytettäessä ei saa aiheuttaa häiriötä muille ihmisille eikä eläimille. Kasvavien puiden kaataminen ja vahingoittaminen on kielletty kuten myös puiden, varpujen ja sammalen kerääminen toisen maalta. Kaikenlainen roskaaminen luonnossa liikuttaessa on kielletty.

Jokamiehen oikeudet maastossa eivät koske moottoriajoneuvolla liikkumista vaan siihen tarvitaan aina maanomistajan lupa. Vesialueilla kulkeminen on sallittua kaikilla kulkuvälineillä, myös talvella moottorikelkalla tai autolla.


  • Suosittele artikkelia
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Aihealueen artikkelit