Yksityistie: Yksityistien käyttö ja tieosakkaiden vastuu kunnossapidosta

Kuka saa käyttää yksityisiä teitä? Kuka niistä vastaa?

Yksityistiet ovat teitä, joita ei ylläpidetä yleisten teiden tavoin valtion varoin. Yksityisteitä voivat kuitenkin käyttää muutkin kuin maanomistaja. Pääosa yksityisistä teistä on kiinteistölle toisen kiinteistön kautta johtavia teitä. Tällöin tien käyttö perustuu kiinteistötoimituksessa perustettuun pysyvään tieoikeuteen. Yksityistielainsäädäntö ei koske sellaisia yksityisiä teitä, joita vain maa-alueen omistajalla on oikeus käyttää.

Yksityisteiden rakentamisesta ja kunnossapidosta huolehtivat tieosakkaat. Jos tietä tarvitaan useamman kiinteistön hyväksi, kaikki tiestä hyötyvät kiinteistöt voidaan velvoittaa osallistumaan tien kunnossapitoon. Osakkaat voivat muodostaa tiekunnan, joka vastaa tien hoitoon liittyvistä asioista.

Yksityisteihin liittyvät toimenpiteet suoritetaan yksityistietoimituksessa. Yksityistietoimituksia ovat mm. pysyvän tieoikeuden perustaminen, yksityistien lakkauttaminen ja sen paikan selvittäminen sekä tien käyttöoikeuden haltijan selvittäminen. Yksityistietoimitusta haetaan alueelliselta maanmittaustoimistolta. Toimituksen suorittaa maanmittaustoimiston toimitusinsinööri. Uudet tieoikeudet merkitään kiinteistörekisteriin.

liftup-phone

Lakipuhelin

Etsitkö vastausta lakiasiaasi? Soita lakipuhelimeen:
0600 111 33
(yksityiset)
0600 111 88
(yritykset)