YritysYritystoiminnan aloittaminen, harjoittaminen sekä liiketoiminnan ostaminen tai myyminen vaativat aina huolellista tutustumista Suomen lakiin. Yritysoikeus -osio käsittelee mm. avoimen ja kommandiittiyhtiön sekä osakeyhtiön perustamista, yhtiöiden hallinnointia, varojen käyttöä, voiton jakamista sekä yhtiön lopettamista.