Keskustelu

Käy keskustelua meidän
ja muiden laki24-asiakkaiden
kanssa

Keskustelu Autokaupat ja kuluttariitalautakunnan outo päätös.

Autokaupat ja kuluttariitalautakunnan outo päätös.

Esillä 1 viesti (kaikkiaan 1)
 • #98630 Vastaa

  karilaki
  Osallistuja

  Ensimmäisiä vastauksia, kun tunteet alkoivat kuumeta.
  Asianumero D/5028/33/2019 asiointiin liittyvä vastaus.

  Vianorissa tehty kuntokartoitus on viimeisin tehty toimenpide ja jatkumoa auton huonokuntoisuuden selvittämiseksi. Viittaus, että katsastuksessa näitä vikoja ei ole ollut ei pois sulje sitä tosiasiaa, että ne ovat kuitenkin olleet olemassa (lämmitys)
  (( Lamnda-anturi , nakutuksentunnistin/ vikavalon nollaus )) tai niin huonossa kunnossa (jarrut), että nyt tehdyt kuntotarkastukset todistavat niiden olleen olemassa ennen kaupantekohetkeä, kuten vastauksessani tulee ilmenemään.
  Ensimmäiset yhteydenotot tapahtuivat jo muutaman päivän jälkeen kauppojen jälkeen, jolloin autolla ei oltu ajettu, kuin joitakin satoja kilometrejä. Ensimmäisen lamnda- anturin asentaminen suoritettiin hänen osoittamassaan korjaamossa jo toukokuun puolella ja ilmoitin kauppiaalle vikavalon uudelleen syttymisestä 03.06.2019. Asennus oli tehty virheellisesti, jopa niin, että anturin edessä olevaan, rautaiseen suojakuoreen tuli vaurioita ja kierteitä vahingoitettiin. Toisen lamnda-anturin asennus suoritettiin kauppiaan tunteman asentajan toimesta toyota huollossa ja tässä vaiheessa ilmeni, että asiantuntemattomasti asennettu lamnda oli väännetty paikoilleen niin, että kierteet olivat vaurioituneet. Toyota huollossa jouduttiin käyttämään jousipakkaa, uudelleen kierteittämiseksi. (Tarkemmat, suoritetut asennustoimenpiteet voin pyytää Toytota huollosta joltain esimieltä, joka ohjeistaa asentajaa antamaan oikeanlaisen raportin). Lamnda-anturi ei edes välttämättä voi toimia, jos kierteille tehty tuho estää sen normaalin toiminnan. Lisäksi ensimmäinen asennettu osa oli selkeästi vääränlainen eikä minulla ole toisestakaan tietoa, koska kauppias ei ole tekstiviestillä lähettämästäni pyynnöstä huolimatta ilmoittanut niiden merkkiä, jotta voitaisiin todeta niiden yhteensopivuus nimenomaan tähän automerkkiin ja vuosimalliin. Pyytäessäni mahdollisuutta asentaa alkuperäiset osat, kauppias tyrmäsi mahdollisuuden, koska hän vahvasti epäili, että nekään eivät välttämättä toimisi. (Kts. Merkkihuolto Rinta- Jouppi)
  Lämmityslaitetta ei ole tarvinnut lämpimän kesän ja alkusyksyn aikana. Lämmityslaitteen valinnan ollessa 25 asteessa on sisälle tuleva ilma haaleaa miltei viileää. Asettimen ollessa 32 asteessa, sisälle tuleva ilma tuntuu haalean lämpimältä. Lämmityslaite ei ole sellainen kokonaisuus joka voisi mennä rikki vain jokusen kuukauden aikana, eikä sitä huomioida katsastuksessa. Näin vähien ajettujen kilometrien aikana ei laite ole voinnut rikkoutua vaan tämäkin nimenomainen vika on ollut olemassa jo ennen kauppojen syntymistä. Koska on vain sana sanaa vastaan, minulla on todisteena auto, jossa viallinen lämmityslaite. Tarvittaessa todisteen tueksi hankitaan lämmityslaitteisiin erikoistuneelta ammattihuollolta lausunto. Jarrusatulan männäntiivisteen rikkominen väärän ja epäammatimaisen asennustavan takia ja siitä johtuvat jarruviat on aiheutettu ennen kauppojen syntymistä. Samoin kuin jarrulevyjen kuluneisuus ei voi tapahtua muutamassa kuukaudessa vaan ne ovat olleet huonot ja kuluneet jo kaupanteko hetkellä ja tulivat ilmi suoritetussa lisätarkastuksessa. Koska ymmärrän huoltojen ja ajoturvalisuuden tärkeyden, olen huollattanut jarrut asianmukaiseen kuntoon Öljypiste huollossa. Mikäli muutkaan esille tuomani viat olisivat syntyneet tuon viiden kuukauden aikana tai joidenkin tuhansien kilometrien ajon jälkeen, varsinkin, kun minulla on ollut ajokortti yli 40 vuotta ja omaan ammattiliikenteen vaatiman ajotaidon, jonka johdosta ajotapani on autoa säästävä ja asiallinen. Näin ollen ainoa mahdollisuus olisi, että autoon on asennettu osia joissa on valmistusvika ja ne kuuluisivat tuotevastuulain piiriin. Koska kauppias ei ole osia mihinkään kyseessä olevaan vikaan vaihtanut ei myöskään yhtä-äkkistä hajoamistakaan näin pienellä aikavälillä ole voinut tapahtua.
  Lausuma, olen joustavasti hoitanut asiaa asiakkaan aikataulun ja toivomusten mukaisesti on harhaanjohtava. Asiaa hoidettiin hänen aikataulutuksensa mukaan ja siihen liittyi soittojen välisiä odotusjaksoja, huoltokäyntien odottelua, käyntejä liikkeessä, jonka aikana luettiin useita kertoja vikakoodit ja nollattiin ne. Näin ollen aikataulutus tapahtui kauppiaan toimesta. Tämän johdosta emme osanneet asian vakavuuteen ja ennalta-arvaamattomuuteen varautua. Oikean ongelmaratkaisun löytämisestä ja kauppiaan toimenpiteistä johtuvista syistä on aikaa kulunut kuukausia, mutta korostan samalla, että vioista on ilmoitettu ensimmäisen kerran jo muutamia päiviä kaupantekohetken jälkeen.
  Ymmärrän kyllä huoltojen ja kulutusosien vaihtamisen tärkeyden, mutta se ei voi tarkoittaa sitä, että jo olemassa, niinkuin tässä tapauksessa on ilmiselvää, olevien osien ja huoltojen laiminlyöntien takia ostaja olisi vastuussa niiden suorittamisesta näin lyhyeen aikaväliin vetoamisella. Polttoaine/pakokaasujärjestelmien puhdistukset eivät kuulu normaaleihin huoltotoimenpiteisiin. Tässäkin autossa tietokone säätää ja ohjaa eri toimintoja yhteensopiviksi. Tietokoneen havaitessa vian polttoaine/ pakokaasujärjestelmissä, syttyy kojetauluun moottorin varoitusvalo. Nimenomaan lamnda-anturi ja nakutuksentunnistin ovat tärkeät osat auton tasaisen ja oikean käynnin kannalta. Lausumallaan kauppias antaa ymmärtää tienneensä antureiden vioista ennen kauppojen syntymistä.
  (Johdattelu maininta) Myyntitilanteessa kauppias esitteli huoltokirjaa joka antoi itsessään tiedon, että joitakin kunnossapitotoimia oli tehty ja katsastuksessa havaitut viat korjattu. Sekaan heitetty maininta, taitaa olla tuulilasikin vaihdettu, lisäsi mielikuvaa hyvin hoidetusta autosta. Kiinnittäessäni huomiota käyntiääneen, koska se kuulosti kovin erilaiselta kuin kaikkissa muissa omistamissamme automerkeissä, kauppias selitti autokohtaisista poikkeamista käyntiäänissä ja hänen mielestään ääneen vaikuttavana tekijänä saattoi olla vanhat tai vääränlaiset öljyt. Kauppiaan suosituksesta vaihdatin siis öljyt. Lukuisat vikakoodien lukemiset kauppiaan vikakoodinlukijalla ja niiden arvojen minulle selittäminen. Hänen selittäessään, jotta vaikka vikavalo palaa on pakokaasuarvot normaalit, mielestäni tämä on johdattelua ja ajan kulumisen edistämistä. Katsastustodistukseen erikseen käsin kirjoitettu maininta, jotta nakutuksentunnistimen vikakoodi ei ole katsastuksen hylkäämisen peruste oli tietoisesti tehty ja on mielestäni johdattelua ja lisäksi todistaa vian olleen olemassa, eikä sitä ei oltu korjattu ennen kaupantekohetkeä. Kauppias mainitsi myös, että hän ei ole autonasentaja joten hän ei voi tietää kuinka esim lamndan ja nakutuksentunnistimen vika vaikuttaa. Kauppias on näköjään, ei autonasentaja vaan autoteknikko ja ollut lisäksi autokauppiaana 29 vuotta. Näin huomattavan ammattitaidon ja tietomäärän autoista omaavan henkilön kuvittelisi ymmärtävän ja havaitsevan auton vikoja ja toimintaan liittyviä ongelmia.
  Merkkiliikkeeseen, Tikkurilan Rinta-Jouppi , minut ohjasi kauppias itse, koska hänen mielestään merkkiliikkeen vikakoodin lukemisesta voisi olla hyötyä vian paikallistamisen kannalta. Hän laittoi mukaan puhelimeni viesteihin kuvia oman vikakoodinlukijansa lukemista, joiden hän selitti mahdollisesti auttavan vian määrittämisessä. Sieltä ei kuitenkaan saatu muuta lisätietoa, kuin tarjous alkuperäisosien asetamisesta. Kauppias johdatteli minua luopumaan ajatuksesta, koska hänen mielestään merkkiliike ei voinut antaa takuuta alkuperäisosienkaan, (Lamnda-anturi 250€ ja nakutuksentunnistin 120€) toimivuudesta. Tässä vaiheessa olisin vielä osallistunut korjauskustannuksiin. (Samalla tavalla hän sai minut luopumaan ajatuksesta saada vika poistumaan vaihtamalla katalysaattori, koska vikakoodin tulkinta antaa yhtenä mahdollisuutena katalysaattorin toiminnassa olevan vian. Olin jo katsonut vähän ajetun auton varaosan hinnan valmiiksi 140€. Hänen mielestään vika ei voinut olla katalysaattorissa, joten luovuin tästä ajatuksesta). Merkkiiikkeen suosittamaan 150-300 € maksavaan sähköjärjestelmien tarkastamiseen ja vian myötä löytyvän ongelman korjauskustannuksiin en enää katsonut voivani suostua, koska kokonaisuus alkoi valjeta emmekä katso olevamme velvollisia maksamaan vikoja, jotka ovat olleet olemassa ennen kauppojen syntymistä.

  Kuluttajariitalautakunta päätös esitety 11.09.2020

  Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä.

  Asiaselostus

  Kuluttaja osti 04.05.2019 myyjältä vuonna 2007 käyttöönotetun Kia Cerato henkilöauton 3250€ ( Vaihtohyvitys vanhasta Toyota Avensis 450€ + 2800€ pankkisiirto = 3250€).
  Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä noin 204000 km.

  Hakijan vaatimukset Auto on huonommassa kunnossa kuin kuluttajalla oli aihetta olettaa. Myyjä maksoi ilmeisesti puolet lamnda- ja nakutuksenantureiden ( nakutuksentunnistinta ei ole vaihdettu ) vaihtamisesta, mutta kuluttajalle jäi maksettavaa 110€. Vian selvittäminen maksoi kuluttajalle 90€ ( todellisuudessa 200-250€, koska myyjä ohjaili eri korjaamoille ensimmäisten parin kuukauden aikana) Autossa on lisäksi uusi ollut uusi, pakoputken laippaliitos ( Ei ollut uusi laippaliitoliitos vaan vääränlainen laippatiiviste ja muita vikoja kartoittaessa se jouduttiin vaihtamaan, koska se ei ollut tiivis ja näin ollen vaikutti moottorin toimintaan), jonka korjaus maksoi 30€. Lämmitys ei toimi oikein ja sen korjaus maksaa arviolta 100-150€ ( liittyy jumissa olevaan termostaattiin kts. tiivistelmä), akku piti vaihtaa ja se maksoi 90€, lisäksi jarrusatulat ovat huonossa kunnossa ja korjausarvio on 100-150€ ( liittyy väärin asennettuihin jarrupaloihin jonka seurauksena jarrut ovat olleet jumissa kts. tiivistelmä)
  ABS-varoitusvalo syttyi palamaan ja lamnda-antureissa havaittiin vielä jotain vikaa( kts. tiivistelmä )

  Ratkaisupyynnön liitteenä on Vianor- kuntotarkastusraportti, jossa on havaittu vikaa lasinpesimissä, etuakselistossa, taka-akselistossa, jousituksessa ja jarruissa. Etuakselin kallistuksenvakaajan runkokumit olivat rikki ja vakaajan päässä oli väljyyttä oikealla. Myös taka-akseliston vakaajan runkokumit olivat rikki. Lamnda-anturi ja nakutuksentunnistin antoivat vikakoodia. Ohjaustehostimen kiilahihna oli kovettunut. Takajarrulevyt olivat kuluneet.

  Ratkaisupyynnön liitteenä on Atoy Suutarilan 15.01.2020 päivätty käteislasku määrältään 250€ sisältäen termostaatin irrotuksen ja asennuksen, ABS:n koerjauksen, vikamuistin luvun ja termostaatin irrotuksen ja asennuksen. ABS:ään liittyvä johtoliitos on korjattu. Lamnda-anturit havaittiin tarvikeosiksi ja ne voivat mahdollisesti selvityksen mukaan antaa vikakoodia jatkossa.

  Auto hylättiin katsastuksessa. Oikea takaiskunvaimennin vuoti ja lisäjarruvalo oli liian korkealla ( huom! kyseessä on takaluukuun yläreunassa oleva lisäjarruvalo, jonka rakenteita oli purettu ja viritelty ledvaloja ja siten saatu menemään edellisestä katsastuksesta läpi kts. tiivistelmä.)
  Takaiskareiden korjaus maksaa arviolta 400-600€ ja jarruvalo 170€ ( Oikea hinta on 250€ kts. tiivistelmä )
  Lisäksi on vaihdettu lamnda-anturit alkuperäisosoksi 60 eurolla ( vaihdettu vääränlainen kakkosanturi pakoputkessa kts. tiivistelmä )

  Sähköisesti allekirjoitettu

  Korpiola Päivi, varapuheenjohtaja 01.10.2020 Korvanoja Rasmus, esittelijä 01.10.2020

  Kuluttaja tuo esiin myös auton kyljessä havaitun vaurion, joka toimitetuissa valokuvissa ilmenee takaperävalon muovin rikkoutumisena ja maalipinnan kupruiluna. Auton maalipinnan kuntoa on peitelty värivahalla. ( Värivahalla peittely liittyy konepeltiin ei kyljessä olleen vauriokohdan kelvottomaan korjaukseen kts. tiivistelmä)

  Elinkeinonharjoittajan vastaus perusteluineen.

  Myyjä kiistää kuluttajan vaatimukset.

  Auto on katsastettu hyväksyttävästi 20.2.2019 kilometrilukemalla 203652. Auto on myyty 04.05.2019 kilometrilukemalla 204000. Kuluttaja on tehnyt autolle kuntotarkastuksen lokakuussa 2019 kilometrilukemalla 216898. Autolla oli ajettu viiden kuukauden aikana noin 12000. Katsastuksessa näitä vikoja ei ollut. ( vioista alettiin huomauttamaan myyjälle jo muutamia päiviä kaupantekohetkestä kts. tiivistelmä)

  Esitetyt viat ovat syntyneet kuluttajan hallinnan aikana ja ne ovat normaalia auton kulumista.
  Muunmuassa lämmityslaitteen vika on havaittu vasta syyyskuussa. Kuluttajalle ei ole luotu poikkeuksellisen positiivisia mielikuvia auton kunnosta. Myyjä on toiminut yhteistyössä kuluttajan kanssa auton korjauksissa. ( alkuperäisiä vikoja ei ole korjattu vaan myyjä on tehnyt toisarvoisia toimenpiteitä saavuttaakseen kahden kuukauden takuuaikarajan umpeutumisen. P.S tämä on oma mielipide ) Kuluttajalle ei esimerkiksi rahatilanteensa takia ( meillä säästöjä n. 75000€ joten en ymmärrä mitä tällä lausumalla haetaan) kelvannut, että myyjä olisi maksanut puolet vianetsintäkuluista merkkiliikkeesssä ( tämä oli yksi niistä monista johdatteluista muihin korjaamoihin enkä enää voinut hyväksyä näiden toimenpiteiden jatkumista kts. tiivistelmä )
  Myyujä on korjannut autoa 280€ edestä ja luvanut maksaa vielä 150€ asiakkaan tilille.

  Ratkaisun perustelut
  Virheellisyyden arviointi

  Virheen arvioinnin lähtökohta on osapuolten välisen sopimuksen sisältö. Käytetyn tavaran kaupassa ei kuitenkaan yleensä sovita yksityiskohtaisesti siitä, minkälainen tavaran on ominaisuuksiltaan oltava. Tällöin virheen olemassa oloa arvioidaan kuluttajasuojalain 5 luvun 14 pykälän mukaan. Säädöksen 3 kohdan mukaan, jos tavara on myyty ”sellaisena kuin se on” tai samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos tavara on huonomassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

  Käytetyn ajoneuvon kaupassa ostajan aiheellisia odotuksia arvioidaan erituyisesti sen perusteella, onko ajoneuvon kunto sellainen kuin sen iän ja sillä ajettujen kilometrien perusteella voi olettaa. Myyjä ei vastaa vioista, jotka johtuvat ajoneuvon normaalista kulumisesta. Arvioinnissa otetaan myös huomioon, onko ajoneuvon hinta ja yleisen hintatason mukainen. Myös huolto ja hoito vaikuttavat tavaran kuntoon. Ostajalla on aihetta varautua siihen, että käytettynä ostettuun ajoneuvoon voidaan joutua tekemään välttämättömiä korjauksia ehkä piankin kaupanteon jälkeen.
  Korjauskustannukset eivät kuitenkaan saa muodostua kohtuuttoman korkeiksi ajoneuvon ikä, kauppahinta ja sillä ajetut kilometrit huomioon ottaen.

  Lautakunta katsoo asiassa saamansa edellä todetun selvityksen perusteella, että ratkaisupyynnössä mainitut korjauskulut ja korjaustarve eivät ole epätavallisen suuret ja odottamattomat tämä ajoneuvon kohdalla. Arvioidun korjaustarpeen syynä on kaupan kohteen käytöstä aiheutunut tavanomainen kuluminen (12000 km !) Normaaleista huolloista ja normaalin kulumisen aiheuttamista vioista kuluttaja ei voi saada hyvitystä myyjäliikkeeltä. Kaupan kohde ei ollut hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen huonompi kuin kuluttajalla on ollut perusteltua aihetta odottaa. Lautakunta katsoo, ettei siinä ole ratkaisupyynnössä kerrottujen vikojen osalta hyvitykseen oikeutettua virhettä.

  Korjauksiin käyetty 1080€
  Tulevat korjaukset 650€ ( Väärin asennetut jarrut, lisäjarruvalo kts. tiivistelmä )

  Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä. Lautakunta pitää kuitenkin asianmukaisena, että myyjä maksaa kuluttajalle hyvityksenä auton korjauksista lupaamansa 150 euroa, joa ei ole vielä niin tehnyt.

  Asiasi on siirretty käsittelyjonoon syksyllä 2019, mutta olette toimittaneet lisäselvityksiä, joiden perusteella ilmeisesti alkuperäiset vaatimuksenne ovat muuttuneet. Olette toimittaneet lisäselvityksiä 2.11.2019, 20.1.2020, 26.2.2020 ja 16.4.2020. Pyydän ilmoittamaan viimeiset vaatimuksenne selkeästi ja kuitit/tositteet, mistä kulut on aiheutuneet. Tämän jälkeen vaatimuksenne annetaan tiedoksi vastapuolelle, jonka jälkeen asia siirretään käsittelyjonoon.

  Tiivistelmästä käy ilmi, että kauppias ei ole korjannut tai korvannut todellisia vikoja vaan tehnyt joitakin toisarvoisia toimanpiteitä, jotka eivät liity käsittelyssä olevaan asiaan.

  Tiivistelmään olen suluissa tarkentanut asioita kokonaisuuden hahmottamisen halpottamiseksi.

  Asianumero: D/5028/33/2019
  Jos antamamme selostuksen käy läpi kokonaisuudessaan voidaan todistaa, että vikoja on ollut olemassa ennen kaupantekohetkeä.
  1. Lamnda-anturi.
  Kauppias kyllä korjasi kahteenkin kertaan, mutta asennutti molemmilla kerroilla väärää anturia. Toisen asennuskerran jälkeen halusin kokeilla käytettyä alkuperäisosaa kakkoslamndaan ja mainitsin tästä myös kauppiaalle. Hän kieltäytyi, koska hänen mielestään vika ei voinut olla siinä. ( Vähän ajetusta, saman merkkisestä autosta otettu varaosa lamnda toimii nyt oikein, eikä sen jälkeen ole syttynyt varoitusvaloa. )
  Johtopäätös: Koska vääränmallinen kakkoslamnda oli asennettu väärällä tavalla eikä näistä syistä toiminut, se oli myös vika mikä piti alunperin korjata. Kauppias ei siis ole korjannut ilmoitettua vikaa.
  Lisätietoa: Lamnda-anturin varoituskoodi oli nollattu ennen kaupantekohetkeä , viasta ilmoittava varoitusvalo alkoi palamaan pian omistajan vaihdoksen jälkeen. Kauppiaan toimesta koodia sammuteltiin lukuisia kertoja ja jokaisella kerralla hän yritti johdatella puheillaan siihen suuntaan, että kyse ei ole varsinaisesta viasta eikä se vaikuta auton käyntiin tai muutenkaan ole huomion arvoinen asia. Kyseessä on kuitenkin moottorin käyntiin ja kulutukseen merkittävästi liittyvä asia ( Lambda-anturi on happitunnistin, joka on sijoitettu pakoputken alkuun. Se on yksi moottorinohjausjärjestelmän keskeinen osa. Se mittaa pakokaasun jäännöshapen määrää ja välittää siitä tiedon moottorinohjausjärjestelmälle, joka osaa muuttaa ilman ja polttoaineen seoksen moottorille sopivaksi. )
  Nakutuksentunnistimen viasta ilmoittava koodi oli myös vikakoodilistalla ja liittyy lamnda-anturiin. Asiasta on ilmoitettu yhdessä katsastustapahtumassa. Katsastustodistukseen on kirjoitettu käsin merkintä: Ei ole katsastuksen hylkäyksen peruste.
  2. Takajarrut.
  Huoltokirjassa on käsinkirjoitettu maininta jarrupalojen vaihtamisesta. Takajarrujen korjaamisen yhteydessä on vahingoitettu jarrusylinterintiivistettä. Jarrupalojen asentamisen jälkeen ei paloja ole tarkennettu eli jarrupalat ovat väärän asennustavan takia olleet jumissa ja kuluttaneet jarrulevyjä. Kyse ei siis voi olla normaalista osien kulumisesta vaan vika on aiheutettu ja on ollut olemassa ennen kaupantekohetkeä.
  3. Vääränlainen laippaliitoksen tiiviste pakoputkessa on myös osoitus hutiloiden tehdystä yrityksestäkorjata vikoja ja ollut olemassa jo ennen kaupantekohetkeä.
  4. ABS jarru-anturin vika johtui väärin asennetusta anturista ja on ollut olemassa jo ennen kaupantekohetkeä.
  5. Lämmitykssä ei ole vikaa vaan viaksi osoittautui jumissa oleva termostaatti.
  6. Oikean puolen vauriokorjaus on tehty ennen kaupantekohetkeä. Korjaus on kuitenkin tehty huolimattomasti ja tästä syystä ruostevikoja alkoi ilmaantua jo lyhyen ajan jälkeen. Korjauskohta antoi ostohetkellä vaikutelman kunnossa olevasta maalipinnasta sekä pelleistä.
  7. Konepellin runsas kiveniskeymien määrä on syntynyt ennen kaupantekohetkeä , sillä kaupunki oloissa, jossa pääosin autolla on ajettu, ei voi niitä syntyä. Mieleen tulee värivaha ja sen pois kuluttua paljastui todellinen, huonokuntoinen maalipinta.

  8. Muut esille tuodut viat ja kulumat osissa voidaan asiantuntijoiden lausunnoilla todistaa, ettei niitä ole voinut syntyä siinä lyhyessä ajassa kuin mitä vioista on alettu ilmoittaan ja myyjänkin mainitseman 12000 kilometrin ajon takia. Osat ovat näinollen olleet käyttöikänsä lopussa ennen kaupantekohetkeä.
  9. Maallikkona olen sitä mieltä, että autoteknikon koulutuksen omaava ja autojen tyyppiviat sekä osien vaihtoikään kulumisen, vuosikymmenien kokemuksella tunnistavan kauppiaan velvollisuus olisi ollut tarkistaa auto ennen sen edelleen myyntiä.
  Asia viedään eteenpäin seuraavasti: ?

Esillä 1 viesti (kaikkiaan 1)

Vastaa aiheeseen: Autokaupat ja kuluttariitalautakunnan outo päätös.ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies. Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa. Halutessasi voit soittaa nimettömänä.