ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Ajokortin saamiselle on asetettu terveysvaatimukset

Ajokortin saamiselle on asetettu erinäisiä edellytyksiä taatakseen liikenneturvallisuuden tasoa. Näin ollen, ajokortin saaminen on kaukana itsestäänselvyydestä. Sen lisäksi, että ajokortin saaminen edellyttää kuljettajatutkinnon suorittamista, tulee ajokorttia hakevan henkilön terveyden olla myös riittävällä tasolla. Ajokortti myönnetään vain henkilöille, jotka täyttävät asetuksella säädetyt terveysvaatimukset. Ajokortin anomisen yhteydessä hakijan tulee antaa terveysselvitys, jonka takia kuljettajatutkintoa ei voi suorittaa, henkilö, joka ei täytä säädettyjä terveysvaatimuksia. Ajokorttilupa tulee näin ollen olla myönnettynä ennen kuin ajo-oikeus voidaan hankkia.

Ajokorttiluvan terveysvaatimukset koskevat yleisesti kuljettajan näkökykyä sekä muita vikoja ja sairauksia, jotka vaikuttavat kuljettajan kykyyn hallita ajoneuvoa. Näön suhteen on asetettu tarkimmat vaatimukset, sekä tarkkuuden ja näkökentän laajuuden osalta. Näön tarkkuudesta säädetään ajokorttilaissa ja näkökentästä Euroopan parlamentin ja neuvoston antamassa ajokorttidirektiivissä.

Näiden näköä koskevien vaatimusten lisäksi hakijalla ei saa olla sellaista ajokorttidirektiivin liitteessä III mainittua vikaa, sairautta tai vammaa, joka olennaisesti heikentää hänen kykyään toimia hakemaansa ajokorttiluokkaan kuuluvan ajoneuvon kuljettajana, tai, jos hänellä on ajokykyyn vaikuttava vika, sairaus tai vamma, se ei saa heikentää olennaisesti hänen kykyään toimia automaattivaihteisen tai alkolukolla taikka erityisin ajohallintalaittein varustetun ajoneuvon kuljettajana.

Liikkumis- ja toimimisesteet

Näin ollen, kaikki sairaudet ja vammat eivät suoranaisesti rajoita henkilön kykyä toimia kuljettajana tai ajokorttiluvan myöntämistä.  Näiden säännöksien nojalla, liikkumis- ja toimimisesteinen henkilökin voi hakea ajokorttilupaa. Liikenteen turvallisuusvirasto voi edellä mainitussa tapauksessa myöntää luvan, mikäli virasto katsoo, ettei vamma suuressa määrin rajoita henkilön kykyä toimia kuljettajana.

Heikennetty näkökenttä

Myös heikennettyä näkökenttää omaava henkilö voi saada ajokorttiluvan. Edellytyksenä ajokorttidirektiivin näkökentän vaatimuksista poikkeamiselle on, että tähän on erityisiä syitä ja että näkökenttä ei heikennä olennaisesti henkilön kykyä kuljettaa turvallisesti tähän ryhmään kuuluvaa ajoneuvoa erikoislääkärin todistuksen ja tarvittaessa suoritettavan ajokokeen perusteella.

 

 

 

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!