ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Ajoneuvoveron laiminlyönti

Suomessa käytössä olevista ajoneuvoista on maksettava ajoneuvoveroa Suomeen. Ajoneuvovero on suoritettava määräajassa. Ajoneuvoveron laiminlyönti johtaa, siihen että liikennekäytössä oleva ajoneuvo asetetaan käyttökieltoon. Käyttökiellolla tarkoitetaan, että ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä. Ajoneuvo on käyttökiellossa myös silloin kun ajoneuvon omistus tai hallinta on siirretty jollekin muulle kuin verovelvolliselle. Ajoneuvon käyttö estetään myös siinä tapauksessa, että ajoneuvosta on maksettava lisäveroa. Valvova viranomaisen ottaa käyttökiellossa olevan ajoneuvon rekisterikilvet ja rekisteröintitodistuksen haltuunsa ja toimitta ne katsastuskonttorille.

Poikkeukset käyttökieltoon asettamisessa

Ajoneuvolle voidaan kuitenkin antaa ajoneuvoveron laiminlyönti tilanteissa valvontailmoituksessa siirtolupa esimerkiksi ajoneuvon omistajan tai haltijan kotisosoitteesen. Trafi voi peruuttaa ajoneuvon käyttökiellon. Virasto voi myös  erityisen painavasta syystä määrätä, ettei käyttökieltoa sovelleta . Peruutus voidaan tehdä kokonaan tai määräajaksi. Peruutuksen edellytyksenä voi olla tuomioistuimen päätös aloittaa ajoneuvoveron suorittamatta jättänyttä koskevan saneerausmenettely tai velkajärjestely. Käyttökielto ajoneuvoveron laiminlyönni vuoksi voidaan peruuttaa myös siksi, että ajoneuvon omistaja tai haltija ei tiennyt eikä ole voinutkaan tietä suorittamatta olevasta verosta. Lisäksi edellytetään, että ajoneuvon käytön estämistä voidaan pitää olosuhteet huomioon ottaen kohtuuttomana. Jos ajoneuvoja koskevassa rekisterissä on ollut ajoneuvon ostajan käytettävissä tieto veronmaksun laiminlyönnistä, ei ajoneuvon käyttökieltoa peruuteta ilman erityistä syytä. Auton ostaja voi tarkistaa ajoneuvoveron Trafin veropalelusta. Myös rekisteritunnuksella tehty ajoneuvokysely näyttää rajoitustietona maksamattoman ajoneuvoveron. Käyttökielto päättyy kun vero on suoritettu. Toinen syy päättymiselle on se, että Trafi jättää lisäveron maksuunpanematta.