ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Autoveron huojennus

Autoveroa on maksettava henkilöautoista, pakettiautoista, linja-autoista (omamassa alle 1875kg), moottoripyörästä, sekä muista L-luokan ajoneuvoista ennen ajoneuvon rekisteröintiä tai käyttöönottoa. Autoveron lisäksi käytöstä maksetaan ajoneuvovero, jonka kantaa liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Autoverosta kokonaan vapaita ovat pelastusauto, sairasauto, invataksi, eläinlääkintäauto, kuorma-auto sekä yksinomaan ruumiiden ja hautajaistoimintaan liittyvien kukkalaitteiden kuljetukseen käytettävä ruumisauto. Autoverosta on asetuksella säädettävin ehdoin vapaa myös matkailuauto, jonka oma massa on vähintään 1 875 kiloa. Myös M1-luokkaan kuuluva auto, jonka oma massa on vähintään 6 000 kilogrammaa, on verosta vapaa. Verosta on vapaa myös L1-, L2-, L1e-, L2e– ja L6e-luokan ajoneuvo.

Autoveron huojennuksen edellytykset

Autoveron huojennus voidaan myöntää seuraavien edellytysten täyttyessä:

1) maahan muuttava henkilö on oleskellut ennen muuttoa Suomeen muualla kuin Suomessa ja tästä ajasta välittömästi ennen muuttoa vähintään kuusi kuukautta alueella tai valtiossa, jossa ajoneuvoa ei voi terrorismin, sotatilan tai muista näihin rinnastuvista syistä oleellisesti heikentyneen turvallisuustilanteen vuoksi käyttää taikka säilyttää;

2) ajoneuvo on ollut ennen muuttoa Suomeen muuttajan omistuksessa vähintään kuuden kuukauden ajan; (Esimerkiksi henkilö työskentelee ulkomailla ja ostaa ulkomailta auton 6kk. ennen paluutaan suomeen)

3) ajoneuvoa säilytetään 2 kohdassa mainittuna aikana Suomessa;

4) ajoneuvoa ei ole ennen muuttoa Suomeen rekisteröity Suomessa, eikä se 2 kohdassa mainittuna aikana ole rekisterissä muuallakaan; ja

5) ajoneuvosta on 2 kohdassa tarkoitetun omistusajan alkaessa tehty Tullille ilmoitus, josta käyvät ilmi ajoneuvon yksilöintitiedot, tiedot ajoneuvon hankinnasta, oleskelusta 1 kohdassa tarkoitetulla alueella sekä suunnitellusta ajoneuvon säilytyksestä; Tulli voi antaa ilmoituksesta tarkempia määräyksiä.

Huojennuksen antaa tullihallitus silloin, kun tullilaitos kantaisi tai on jo kantanut autoveron. Huojennus annetaan tullihallituksen määräämillään ehdoilla. Huojennusta on itse haettava, ja se myönnetään erityisistä syistä. Verohuojennus toteutetaan alentamalla suoritettua tai suoritettavaa autoveroa, viivekorkoa, veronlisäystä, viivästyskorkoa, jäämämaksua sekä lykkäyksen vuoksi suoritettavaa korkoa tai poistamalla ne kokonaan.

Myös autoveron lykkäys on mahdollinen

Silloin kun Tulli on jo maksuunpannut veron, se voi erityisistä syistä valtiovarainministeriön määräämin ehdoin myöntää hakemuksesta lykkäystä veron maksamiselle. Valtiovarainministeriö voi ottaa myös lykkäysasian ratkaistavakseen. Kyseisistä päätöksistä ei ole mahdollista valittaa.

 

Huomaathan että autoverotus siirtyy Tullilta verohallinnolle 1.1.2017 lukien.

Lisää tietoa

http://www.vero.fi/fi-FI