ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Avio-oikeus, perintö ja perintövero

Avioliittolakiin perustuvat säännökset mahdollistavat puolisoille oikeuden avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöön. Avio-oikeus ei ole sama asia kuin perintö, joten siitä ei tarvitse maksaa veroja. Perinnöstä maksetaan perintöveroa mutta avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta sen jakotilanteessa ei. Toisin kuin avio-oikeudesta, niin perinnöstä on lesken normaalisti maksettava perintöveroa. (§: perintö- ja lahjaverolaki)

Omaisuuden ositus kuoleman johdosta

Omaisuuden osituksen pääsääntönä pidetään sitä, että puolisoiden koko omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan puolisoiden välillä tasan. Mikäli avioliitto päättyy toisen puolison kuolemaan, saa eloonjäänyt puoliso näin ollen avio-oikeuden nojalla puolet hänen ja kuolleen puolison avio-oikeudenalaisen omaisuuden yhteenlasketusta säästöstä.

Tällöin ensin suoritetaan lesken avio-oikeus ja vasta tämän jälkeen pohditaan muita perinnönjakoon liittyviä kysymyksiä.

Harvemmin kuitenkaan puolisoiden välillä heidän omaisuutensa ovat yhtä suuret. Tästä johtuen omaisuutta voidaan joutua avioliiton päätyttyä tasaamaan. Kuolleen puolison ollessa varakkaampi, on hänen suoritettava omaisuudestaan leskelle tasinkoa. Jos leski taas on puolisoista varakkaampi osapuoli, ei hänellä ole vastaavaa velvoitetta luovuttaa kuolleen puolison perillisille tasinkoa. Tätä kutsutaan lesken tasinkoetuoikeudeksi tai tasinkoprivilegiksi. Tilanne voi olla myös sellainen, ettei ensiksi kuolleelta puolisolta jää rintaperillisiä, jolloin hänen jäämistönsä siirtyy kokonaan leskelle.

Perintö- ja lahjavero

Mikäli perittävältä puolisolta ei ole jäänyt rintaperillisiä, niin perintökaaren mukaan menee perittävän jäämistö kokonaisuudessaan leskelle, riippumatta siitä, onko jäämistön omaisuus avio-oikeuden alaista omaisuutta vaiko ei. Tällöin lesken on maksettava perinnöstä perintöveroa, mutta hänen osaltaan verotuksessa voidaan vähentää puolisovähennys. Perintö- ja lahjaverolain mukainen puolisovähennys on 90,000€ eli veronalaisesta perintöosuudesta saadaan vähentää kyseinen summa.

Avio-oikeus ja perintö saattaa verotuksellisesti toisinaan sekoittua. Onkin hyvä pitää mielessä, että perintöverotus realisoituu ainoastaan silloin, kun saadaan perintöä.

 

 

Mikäli avio- ja perintöoikeudelliset kysymykset askarrattaa, auttavat asiantuntijamme teitä mielellään!

(Lähde §: avioliittolaki ja perintökaari)

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!