ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Avio-oikeus ja omaisuuden vaihtuminen

Avio-oikeus ja omaisuuden vaihtuminen

Avio-oikeus ja omaisuuden vaihtuminen ei ole ongelma. Avio-oikeus säilyy myös alkuperäisen avio-oikeuden alaisen omaisuuden sijaan tulevaan omaisuuteen.

Avio-oikeuden alainen omaisuus säilyy avio-oikeuden alaisena omaisuutena myös siinä tapauksessa, että omaisuus luovutuksen takia muuttuu toiseksi. Jos puolisolla A on avio-oikeus puolison B asuntoon ja puoliso B myy asuntonsa, on sen jälkeen puoliso A:lla avio-oikeus asunnon myynnistä saatuun tuloon. B:n myydessä asuntonsa kauppahinnalla 100000 euroa, siirtyy avio-oikeus siis koskemaan tätä rahamäärää. Jos B edelleen ostaa tällä 100000 eurolla esimerkiksi kesämökin, siirtyy avio-oikeus kohdistumaan tähän mökkiin. Tämä perustuu surrogaattiperiaatteeseen. Surrogaatti tarkoittaa siis sijaan tulevaa.

Avioehdon, lahjan, testamentin tai henkilövakuutuksen edunsaajamääräyksen nojalla avio-oikeudesta vapaaksi määrätyn omaisuuden sijaan tullut omaisuus säilyttää myöskin luonteensa. Jos avio-oikeudesta vapaata omaisuutta vaihdetaan tai myydään, on alkuperäisen avio-oikeudesta vapaan omaisuuden sijaa tullut omaisuus myöskin avio-oikeudesta vapaata.

Omaisuuden tuotto

Omaisuuden tuotto on yleensä avio-oikeuden alaista omaisuutta, vaikka tuotto olisi kertynyt sellaisesta omaisuudesta, joka ei ole avio-oikeuden alaista. Esimerkiksi jos sijoitusasunto, joka on suljettu avio-oikeuden ulkopuolelle, tuottaa vuokratuloja puoliso A:lle, on puoliso B:llä avio-oikeus näihin vuokratuloihin, siis omaisuuden tuottoon.

Tietenkin avioehtosopimuksia voi olla monen sisältöisiä ja avioehtosopimuksessa voidaan mainita esimerkiksi siten, että ”puolisolla A ei ole avio-oikeutta puolison B asuinhuoneistoon, sen sijaan tulleeseen omaisuuteen eikä tällaisen omaisuuden tuottoon”. Samoin testamentissa, jossa suljetaan saajan puolison avio-oikeus pois testamentattuun omaisuuteen, voi olla vastaava maininta.

 

 

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!