ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Avio-oikeus toisen omaisuuteen

Avioliittolain mukaan avioliitossa kummallakin puolisolla on avio-oikeus toisen omaisuuteen. Avio-oikeus on odotusoikeus, joka toteutetaan omaisuuden osituksessa eli puolisoiden välisen aviovarallisuussuhteen purkavassa toimessa. Avio-oikeus ei siis millään tavalla vaikuta omaisuuden omistussuhteisiin avioliiton kestäessä.

Omaisuuden osituksessa molemmat osapuolet saavat pääsääntöisesti puolet puolisoiden omaisuuden säästöstä. Kuolemantapauksessa osituksen osapuolia ovat eloonjäänyt puoliso ja kuolleen puolison perilliset.

Avio-oikeuden alaisen omaisuuden määrittely

Käytännössä avio-oikeus tarkoittaa sitä, että enemmän omistava puoliso joutuu luovuttamaan vähemmän omistavalle omaisuuttaan tasinkona. Tasingon määrä selviää osituslaskelmassa, jossa on huomioitu avio-oikeuden alainen omaisuus. Kummankin puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöä verrataan keskenään ja todetaan kumpi omistaa enemmän. Tärkeää on huomata, että ylivelkainen osuus merkitään osituslaskelmassa nollaksi, joten tähän kannattaa kiinnittää aina erityistä huomiota.

Yleisesti avio-oikeutta ei ole omaisuuteen, josta avioehtosopimuksella määrätty. Avio-oikeutta ei ole myöskään omaisuuteen, josta on lahjakirjassa tai testamentissa määrätty tai joka on vastaavan omaisuuden sijaan saatua, esimerkiksi tällaisen omaisuuden tuottoon.

Avio-oikeus voi olla rajoitettu eräissä henkilökohtaisiin oikeuksiin liittyvissä tilanteissa, kuten tekijänoikeus. Lisäksi on olemassa oikeuksia, joissa on määrätty, että niitä ei saa luovuttaa.

Avio-oikeussäännöstöä sovellettaessa on aina huomioitava se, mitä edellä mainituista oikeuksista on muutoin säädetty.

Avio-oikeuden alaisen omaisuuden hoitaminen

Puolison on hoidettava avio-oikeuden alaista omaisuutta niin, ettei se aiheettomasti vähene toisen puolison vahingoksi. Holtiton avio-oikeuden alaisen omaisuuden törsääminen voi johtaa vastikesäännösten soveltamiseen avioliiton purkauduttua toimitettavassa omaisuuden osituksessa.

Avio-oikeuden poissulkeminen ja lisääminen

Ennen avioliittoa tai sen aikana tehdyssä avioehtosopimuksessa voivat kihlakumppanit tai puolisot määrätä, että avio-oikeutta ei ole sellaiseen omaisuuteen, joka jommallakummalla heistä on tai jonka hän myöhemmin saa. Samoin voidaan sopia siitä, että puolisolla on avio-oikeus omaisuuteen, johon hänellä aikaisemmin tehdyn avioehtosopimuksen perusteella ei olisi avio-oikeutta.

 

 

 

Lue lisää avioehtosopimuksen pätemättömyydestä sekä osituksen toimittamisesta!

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!