ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Avioehtosopimuksen kohtuullistaminen

Avioehtosopimuksen kohtuullistaminen

Avioehtosopimuksen kohtuullistaminen on yksi mahdollisuus osituksen sovittelussa. Ositus tehdään puolisoiden välillä avioliiton päätyttyä.

Avioehtosopimus tehdään tietenkin osapuolia sitovaksi. Avioehtosopimusta voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti sovitella osituksen sovittelussa. Osituksen sovittelun edellytys on, että osituksen toteuttaminen suoraan vallitsevien sääntöjen mukaan johtaisi toisen osapuolen kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen. Mikäli molemmat osapuolet haluavat sopia osituksesta tai avioehdon noudattamisesta muuten kuin niiden tarkoituksen mukaisesti, ei siihen tietenkään estettä ole. Sopimusvapauden puitteissa voimassaolevakin avioehtosopimus voidaan toteuttaa vain osittain tai unohtaa kokonaan. Yleensä sovittelua ja kohtuullistamista vaatii kuitenkin vain toinen osapuoli, koska kohtuuttomuus ei luonteensa vuoksi voi kohdata molempia osapuolia samanaikaisesti.

Sovittelu siis tapahtuu avioeron tai toisen puolison kuoleman jälkeen toimitetussa osituksessa. Teknisesti avioehtosopimuksen kohtuullistaminen tehdään siten, että avioehtosopimuksessa avio-oikeudesta vapaaksi määrätty omaisuus tulee osaksi tai kokonaan avio-oikeuden alaiseksi omaisuudeksi.

Sovittelun edellytyksenä on, että ositus johtaisi ilman sovittelua kohtuuttomaan lopputulokseen tai toinen puoliso saisi perusteettomasti taloudellista etua. Sovittelun edellytyksiä harkittaessa huomioon otetaan muun muassa avioliiton kestoaika, puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi ja omaisuuden kartuttamiseksi / säilyttämiseksi sekä muut vastaavat puolisoiden taloutta koskevat seikat.

Avioehtosopimuksen kohtuullistamisen kynnys on verraten korkealla. Avioehtosopimus on aina kahden sopijapuolen yhteinen sopimus, josta molemmat ovat tietoisia koko sen voimassaolon ajan. Tämä lähtökohta huomioiden kohtuuttomuuden syntyminen edellyttää poikkeuksellisia olosuhteita. Vaikka toinen puolisoista kartuttaisi pitkäänkin omaisuutta toisen puolison hyväksi, hän tekee sen tietoisena avioehtosopimuksen olemassaolosta.

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!