ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Miten omaisuudelle käy avioerossa?

Suomalaisen aviovarallisuusjärjestelmän mukaisen yhteisen omaisuuden ositukseen kuuluva omaisuus, eli toisin sanoen avio-oikeuden kattama omaisuus, määritetään avioeroa koskevan asian vireilletulo päivämäärän perusteella. Tällöin puolison avio-oikeus ei kato koskemaan sellaista omaisuutta, jonka toinen puoliso ansiotyöllään ansaitsee, perii tai saa lahjana vireilletulo päivämäärän  jälkeen.

Avioeron sattuessa omaisuus jaetaan sen mukaisesti ovatko puolisot toimineet oman varallisuutensa suojelemiseksi varautumalla esimerkiksi avioehtosopimuksella. Asumiseron vaikutuksesta avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen pohditaan jäljempänä.

Omaisuuden ositus

Omaisuuden osituspäivänä määritetään arvo, joka tulee olemaan oleellinen osituksen kannalta. Avioliittolain mukaan kumpikin puoliso saa osituksessa puolet puolisoiden yhteisen omaisuuden säästöstä.

Puolisoiden omaa osuutta määritettäessä lasketaan siis yhteisen omaisuuden arvo ja jaetaan se kahdella, jonka jälkeen omaisuuden arvosta vähennetään sellaiset puolison yksityiset velat, jotka ovat saattaneet syntyä ennen avioeroa koskevan asian vireille tulemista, sekä sellaiset velat, joista puolisot ovat vastuussa kumpikin oman ja toistensa puolesta.  Puolison ollessa ylivelkaantunut, on hänen omaisuutensa arvoksi merkittävä nolla.

Ositusta voidaan sovitella eli kohtuullistaa, mikäli ositus johtaisi toisen puolison kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen tai, että toinen puoliso saisi perusteetonta taloudellista etua.

Mikäli puolisot ovat tehneet avioehtosopimuksen esimerkiksi avioliiton aika, jonka nojalla on määritelty ettei kummallakaan puolisolle ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen, niin avioliiton purkamisen yhteydessä toteutetaan ainoastaan omaisuuden ositus. Omaisuuden osituksen yhteydessä kummallekin puolisolle jaetaan siis heidän henkilökohtainen omaisuutensa.

Avioero ja asumusero

Avioerotilanteen sattuessa puolison on laitettava avioero vireille. Avioeron vireille tulo katkaisee avio-oikeuden jatkumisen. Tämän hetkisen lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi pelkkä asumusero ei katkaise avio-oikeutta samalla tavalla kuten avioeron vireille tulo.

Jo kumottu lainsäädäntö määräsi, että puolisoiden oli asuttava erillään tietyn määräajan ennen kuin heitä oli mahdollista tuomita avioeroon. Näin ollen entisen lainsäädännön mukaan asumuserolla oli vaikutusta avio-oikeuteen.

Tosin kansainvälisissä avioliitoissa asumuserolla on vaikutusta. Esimerkkinä toimii tilanne, jossa puolisot on tuomittu vieraassa valtiossa asumuseroon voidaan asumuseron perusteella toimittaa omaisuuden ositus vaikka puolisoiden varallisuussuhteisiin on sovellettava Suomen avioliittolakia. Kyseisissä tilanteissa puolisoilla ei ole avio-oikeutta omaisuuteen, jonka toinen puoliso saa asumuseron myöntämisen jälkeen.

 

(Lähde §: avioliittolaki)

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!