ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Aviopuolisoiden oikeudet ja velvollisuudet

Aviopuolisoiden oikeudet ja velvollisuudet

Avioliitossa aviopuolisoiden oikeudet ja velvollisuudet ovat yhdenvertaisia toisiinsa nähden. Oikeudet ja velvollisuudet ovat myös yksilöllisiä molemmilla puolisoilla.

Kansainvälinen kehys

YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (KP-sopimuksen) mukaan perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustavaa laatua oleva yhteisö ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojeluun. Avioliittoiässä oleville miehille ja naisille on tunnustettava oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe, mutta avioliittoa ei kuitenkaan saa solmia ilman avioliittoon aikovien puolisoiden vapaata ja täyttä suostumusta. Näin jo tässä vaiheessa suojataan yksilöiden itsenäisiä oikeuksia. Monet kansainväliset yleissopimukset pyrkivät takaamaan miesten ja naisten tasa-arvon pohjalta aviopuolisoille yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet. Ihmisillä tulee muun muassa sukupuolesta riippumatta olla sama oikeus solmia avioliitto, vapaasti valita aviopuolisonsa ja mennä avioliittoon vain omasta vapaasta tahdostaan. Lisäksi aviopuolisoilla on yhtäläiset oikeudet ja vastuu avioliiton aikana ja sen purkautuessa.

Monissa maissa avioliitto tarkoittaa ennen kaikkea naisen syrjimistä monissa eri muodoissa lähtien naisen päätösvallan rajoittamisena aviopuolison valinnassa.

Suomen tilanne

Suomessa puolisot varsin itsenäisiä toisiinsa nähden. Ensinnäkin varallisuus on eriytetty siten, että puolisoilla on omat omistukset ja omat velat. Toinen puoliso ei voi luvatta käyttää toisen puolison omaisuutta eikä puolisot ole myöskään keskenään velvoitettuja vastaamaan toistensa veloista.

Lisäksi päätösvalta omista asioista on aviopuolisoilla absoluuttinen ja se käsittää esimerkiksi aviopuolisoiden oikeuden valita sukunimi, ammatti ja työpaikka.

Puolisoilla on toisiaan kohtaan kuitenkin viimekädessä elatusvelvollisuus. Yleensä elatusvelvollisuus ymmärretään lapsiin kohdistuvana, mutta se on kuitenkin myös toista puolisoa kohtaan.

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!