ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Avoliitto ero

Avoliitto ero

Avoliitto ero eli ”avoero” on nykyisin säännelty vuonna 2011 voimaantulleessa laissa avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta.

Avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa avopuoliso määritellään seuraavasti: ”Avopuolisoilla tarkoitetaan tässä laissa yhteistaloudessa asuvia parisuhteen (avoliiton) osapuolia, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Avopuolisoksi ei kuitenkaan katsota sellaista henkilöä, joka on avioliitossa.”

Avopuolisoina pidetään henkilöitä siis vasta sen jälkeen, kun he ovat viisi vuotta asuneet yhteistaloudessa. Yhteistaloudessa asuminen tarkoitta kansanomaisesti sitä, että henkilöt syövät samasta jääkaapista. Jos kahdella henkilöllä on yhteinen lapsi, taikka yhteisessä huollossa oleva lapsi, ei viiden vuoden yhdessä asumista edellytetä.

Kun avoliitto päättyy, on toimitetta toisen avopuolison vaatimuksesta omaisuuden erottelu. Omaisuuden erottelu toimitetaan myös avopuolison perillisen vaatimuksesta, jos avoliitto on päättynyt toisen avopuolison kuolemaan. Erottelussa puolisot pitävät oman omaisuutensa ja yhteisomistukset puretaan vaadittaessa. Omaisuuden erottelussa sovelletaan yhteisomistusolettamaa, joka tarkoittaa sitä, että jos omaisuutta eroteltaessa avopuolisoiden välisestä sopimuksesta tai olosuhteista muutoin ei käy selville eikä voida näyttää, kumman avopuolison omaisuuteen jokin irtain esine kuuluu tai että se on yhteistä omaisuutta, avopuolisoiden katsotaan saaneen sen yhteisesti yhtäläisin oikeuksin.

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!