Henkilö, Holhous

Henkilö, Holhous

Kadonnen henkilön etsintä

Esitutkinnassa käytettävä kieli

Lapsen jälkihuolto

Ilmoitus edunvalvonnan tarpeesta

Huoltajan tehtävät

Alaikäisen edunvalvoja

Tietosuojaseloste vai rekisteriseloste

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella

Arkaluonteiset henkilötiedot

Rekisteriselosteen laatiminen

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen suoja

Potilasasiakirja

Lapsen sukunimen määräytyminen yleisimmissä tapauksissa

Potilasvahinkoilmoitus

Edunvalvojan tehtävät kuolinpesässä

Edunvalvoja kuolinpesässä

Edunvalvojan valvonta

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!