Henkilö, Holhous

Henkilö, Holhous

Edunvalvojan tehtävien hoitaminen

Edunvalvojan sijainen

Edunvalvojan tehtävä

Edunvalvojan palkkio

Edunvalvojan vapauttaminen

Edunvalvonnan aloittaminen

Nimilautakunta käsittelee etu- ja sukunimiasioita

Asevelvollisuudesta kieltäytyminen

Asevelvollisuus on kansalaisvelvollisuus

Omantunnonvapaus perus- ja ihmisoikeutena

Uskonnonvapaus perus- ja ihmisoikeutena

Ajatuksenvapaus perus- ja ihmisoikeutena

Lapsen mielipide nimiasiassa

Sukunimen määräytyminen lapseksiottamisessa

Suomalainen potilasvakuutusjärjestelmä perusteiltaan

Potilasasiamies valvoo potilaiden etua

Lapsen sukunimen muuttaminen on useimmiten mahdollista

Erikoissairaanhoitoon pääsy

Kuka voi tehdä kirkollisvalituksen? – valituskelpoisuus

Lisäeläke ja niihin liittyvät maksuvelvollisuudet