Henkilö, Holhous

Henkilö, Holhous

Hätäkeskuslaitos tuottaa hätäkeskuspalveluita

Kirkon asema voi olla julkisoikeudellinen

Kirkon päätöksenteko tapahtuu monella tasolla

Kiireellinen hoito terveydenhuollossa

Kirkon hallinto evankelis-luterilaisessa kirkossa

Kirkollisvalitus ja valitusperusteet säädellään laissa

Kielellisten oikeuksien toteutuminen

Suomi on perustuslain mukaan kaksikielinen maa

Tietosuojaviranomaiset valvovat henkilötietojen käyttö

Opintolaina on valtion takaamaa lainaa opintoja varten

Nimivelvoite

Hoitotakuu turvaa perusterveydenhuoltoon pääsyä

Hoitotahto ja sen merkitys

Hoitosuunnitelma on hoidollinen ohjenuora

Hoitosuhde ja potilastiedot

Henkilöllisyyden varmistaminen

Etunimiä voi olla enintään kolme

Etunimen muuttaminen

Esteet etunimen hyväksymiselle

Edunvalvonta ja toimintakelpoisuuden rajoittaminen

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!