Henkilö, Holhous

Henkilö, Holhous

Työtapaturma

Milloin on kysymyksessä tapaturma?

Vähemmistövaltuutettu: Vähemmistövaltuutetun tehtävät

Viisumi: Toistuvaisviisumi ja kertaviisumi

Ulkomaalaislupa: Työluvan ja oleskeluvan hakeminen

Turvapaikka: Turvapaikan hakeminen Suomessa

Turvapaikka ja turvapaikanhakija

Passi: Passin myöntäminen

Passi: Passihakemus ja liitteet

Oleskelulupa: Oleskeluvan myöntäminen ja edellytykset Suomessa

Maahanmuuttovirasto: Suomen maahanmuuttoviranomainen

Henkilötunnus: Suomalaisen henkilötunnuksen saaminen

Henkilötiedot: Henkilötietojen suoja

Henkilökortti: Henkilökortin myöntäminen

Tietosuoja: Tietosuojavaltuutettu ja henkilötiedot

Tietosuoja: Tietosuojalautakunta toimii lupaviranomaisena

Rikosrekisteri: Vapausrangaistukseen tuomittujen tiedot

Sukunimi: Yhteinen sukunimi

Sukunimi: Suojattu sukunimi

Sukunimi: Sukunimen vaihto