Henkilö, Holhous

Henkilö, Holhous

Sukunimi: Sukunimen menettäminen

Nimihakemus: Nimihakemuksen tekeminen, nimilautakunta

Nimenmuutos: Miten etunimi tai sukunimi muutetaan?

Väestötieto: Väestötietojärjestelmä, väestörekisterikeskus ja maistraatit

Väestötieto: Suomalainen henkilötunnus

Schengenin sopimus: Henkilöiden vapaa liikkuvuus

Maasta- tai maahanmuutto: Kirjallinen muuttoilmoitus

Kotikunta: Henkilön kotikunta

Kansalaisuus: Suomen kansalaisuuden saaminen

Kansalaisuus: Suomen kansalaisuuden menettäminen

Vajaavaltainen: Vajaavaltaisen oikeudellinen asema

Päämies: Toimintakelpoisuuden rajoittaminen

Kuolema: Kuolinsyyn selvitys

Kuolema: Kuolemantapauksesta ilmoittaminen

Edunvalvoja: Edunvalvojan määrääminen

Edunvalvoja: Edunvalvojan edellytykset

Miten edunvalvontavaltuutus tehdään?

Millaisia asioita varten edunvalvontavaltuutus tehdään?

Mikä on edunvalvontavaltuutus?

Miksi tehdä edunvalvontavaltuutus?

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!