Julkinen hallinto

Julkinen hallinto

Ajallinen soveltuvuus on tarkoin säännelty

Poissaolokäsittely rikosprosessissa

Korkein oikeus

Tuomioistuin: Erityistuomioistuimet 

EU lainsäädäntö: Asetukset, direktiivit ja muut säädökset

Euroopan keskuspankki EU:n toimielimenä

Euroopan komissio EU lainsäädännön toimielimenä

Euroopan parlamentti

Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin perusoikeuskirja

Euroopan Unionin tuomioistuin

Itseoikaisu viranomaisen päätökseen

Asetuksenantovaltuutus

Lainsäädäntövalta

Lakisääteinen itseoikaisu eli oikaisuvaatimusmenettely

Poliisin antama virka-apu

Kunnanhallituksen tehtävät

Kuntaliitto on kuntien etuja valvova yhdistys

Kuntayhtymän perussopimus

Kunnanhallituksen toimikausi voi vaihdella