Hallintoasian käsittely

Hallintoasian käsittely

Itseoikaisu viranomaisen päätökseen

Kunnanhallituksen otto-oikeus kunnallisessa päätöksenteossa

Suomi on perustuslain mukaan kaksikielinen maa

Harkintavalta julkisessa päätöksenteossa

Hallintosopimus julkisten tehtävien hoidossa

Hallintoprosessi käydään yleensä kirjallisesti

Itseoikaisu hallinnollisessa päätöksenteossa

Todisteellinen tiedoksianto tiedoksiantotapana

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus julkisessa hallinnossa

Hallintopäätöksen tiedoksianto voi vaihdella

Tavallinen tiedoksianto hallintomenettelyssä

Hallintopäätöksen mitättömyys ja sen oikeusvaikutukset

Viranomaisen neuvontavelvollisuus – oikeus saada neuvoja

Euroopan unionin oikeusasiamies

Edunsuova hallintopäätös

Esittelijän virkavastuu – virkamies tai viranhaltija

Esittelijä ja esittely

Selvittämisvelvollisuus hallintoasiassa

Hallinnon kieli

Mitä ovat hallintoasiat?