ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Muutoksenhaku

Itseoikaisu viranomaisen päätökseen

Lakisääteinen itseoikaisu eli oikaisuvaatimusmenettely

Kunnanhallituksen otto-oikeus kunnallisessa päätöksenteossa

Hallintoprosessi käydään yleensä kirjallisesti

Itseoikaisu hallinnollisessa päätöksenteossa

Todisteellinen tiedoksianto tiedoksiantotapana

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus julkisessa hallinnossa

Pätemätön hallintopäätös ja sen oikeusvaikutukset

Hallintopäätöksen mitättömyys ja sen oikeusvaikutukset

Hallintoasioiden muutoksenhaku – julkinen hallinto

Ulkoiset oikeussuojakeinot – julkinen hallinto

Sisäiset oikeussuojakeinot julkisessa hallinnossa

Yhteenveto muutoksenhausta kunnan viranomaisten päätöksiin

Hallintovalitus

Kunnallisvalitus

Oikaisuvaatimus