Julkinen hallinto

Julkinen hallinto

Kunnanhallituksen otto-oikeus kunnallisessa päätöksenteossa

Kunnallisvalitus

Kunnallishallinto

Paikallispoliisin päivittäisorganisaatio

Suojelupoliisi turvaa valtion sisäistä ja ulkoista turvallisuutta

Poliisin hallinnon rakenne

Kuolemansyyn selvittäminen on poliisin tehtävä

Aselupien menettäminen voi johtua rikoksista

Kiinniotto henkilöllisyyden selvittämisen perusteella

Hätäkeskuslaitos tuottaa hätäkeskuspalveluita

Kantelu hätäkeskuslaitoksen toiminnasta

Suomi on perustuslain mukaan kaksikielinen maa

Valtion keskushallinto on osa valtionhallintoa

Julkisen vallan käyttö perustuu lakiin

Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu

Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa yksityiselle poikkeuksellisesti

Julkisen palvelun toteuttaminen on valtion vastuulla

Julkisoikeudellisen laitoksen itsenäisyys

Hyvä hallinto ja sen sisältö

Hyvinvointivaltio