ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Julkinen hallinto

Suomi on Euroopan unionin jäsen

Henkilöllisyyden varmistaminen

Harkintavalta julkisessa päätöksenteossa

Hallitustaso käyttää hallitusvaltaa Suomessa

Hallintosopimus julkisten tehtävien hoidossa

Hallintoprosessi käydään yleensä kirjallisesti

Itseoikaisu hallinnollisessa päätöksenteossa

Todisteellinen tiedoksianto tiedoksiantotapana

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus julkisessa hallinnossa

Hallintopäätöksen tiedoksianto voi vaihdella

Euroopan Unionin sisämarkkina

Tavallinen tiedoksianto hallintomenettelyssä

Pätemätön hallintopäätös ja sen oikeusvaikutukset

Hallintopäätöksen mitättömyys ja sen oikeusvaikutukset

Hallintoasioiden muutoksenhaku – julkinen hallinto

Ulkoiset oikeussuojakeinot – julkinen hallinto

Sisäiset oikeussuojakeinot julkisessa hallinnossa

Virkakäsky ja sotilaskäsky hallinnossa

Mitä voi olla hallinnon sisäinen toiminta?

Mitä hallinto on?