Kuluttajakauppa

Kuluttajakauppa

Abstrakti virhearviointi

Kuluttajan myötävaikutusvelvollisuus kuluttajasopimuksessa

Elinkeinonharjoittaja määritellään laissa

Kulutushyödyke – määrittely voi vaikuttaa lain valintaan

Korvaus kuluttajankaupassa

Kauppahinta kuluttajakaupassa

Erityisvelvoite ja lajivelvoite tavaran toimituksessa

elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuus

Aggressivisen menettelyn kielto markkinoinnissa ja asiakassuhteissa

Negatiivisen myyntimenetelmän kielto

Virhevastuu: Tavaran takuu ja takuuaika

Virheilmoitus: Virheilmoituksen tekeminen

Virheellinen tieto: Virheelliseen tietoon vetoaminen

Virheellinen tavara: Virheellisen tavaran maksaminen

Vahingonkorvaus: Virheellisen tavaran korjaus

Vahingonkorvaus: Virheellisen tavaran aiheuttama vahinko

Vahingonkorvaus: Vahingonkorvauksen sovittelu

Vahingonkorvaus: Ostajan vastuu rajoittaa vahinkoa

Tavara: Virhe tavarassa

Tavara: Tilauksen peruuttaminen