Kuluttajan palvelussopimukset

Kuluttajan palvelussopimukset

Lisätyöt kuluttajapalveluksissa edellyttävät yleensä lupaa

Kuluttajapalveluksen virheet

Kuluttajapalveluksen viivästys

Kuluttajapalveluksen luovutus perustuu yleensä sopimukseen

Kuluttajapalveluksen hinta on oltava kohtuullinen

Vahingonkorvaus: Viivästys voi oikeuttaa vahingonkorvaukseen

Vahingonkorvaus: Palveluksen virheellisyys voi oikeuttaa korvaukseen

Toimeksisaaja: Lisätyöt vain tilaajan luvalla

Toimeksisaaja: Kieltäytyminen palvelun suorituksesta

Palvelussopimus: Palvelusopimuksen purku tai hinnanalennus

Palvelus: Virheilmoitus

Palvelus: Virheen oikaisu

Palvelus: Virheellinen palvelus

Palvelus: Viivästykseen vetoaminen

Palvelus: Vaatimukset palveluksen virheen vuoksi

Palvelus: Tietojen antaminen palveluksesta

Palvelus: Palveluksen suorittamisen viivästyminen

Palvelus: Palveluksen suorittamisaika

Palvelus: Palveluksen peruminen

Palvelus: Palveluksen hinta