Kuluttajansuoja

Kuluttajansuoja

Kuluttajansuojasäännökset suojaavat yksityishenkilöitä

Kuluttajan myötävaikutusvelvollisuus kuluttajasopimuksessa

Kotimyyntiasiakirja turvaa kuluttajan tiedonsaantia

Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajalainsäädännön noudattamista

Elinkeinonharjoittaja määritellään laissa

Kulutushyödyke – määrittely voi vaikuttaa lain valintaan

Korvaus kuluttajankaupassa

Kotimyynti tapahtuu muualla kuin myyjän luona

Käsiraha kiinteistön kaupassa

Kauppahinta kuluttajakaupassa

Hinta-arvion sitovuus

Hinnanalennus voi johtua virheellisyydestä

Esineen luovutus

Erityisvelvoite ja lajivelvoite tavaran toimituksessa

elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuus

Elinkeinonharjoittajan neuvontavelvollisuus

Edellytykset ryhmäkanteen nostamiseksi

Aggressivisen menettelyn kielto markkinoinnissa ja asiakassuhteissa

Ennakkotietojen antaminen kotimyynnissä ja etämyynnissä

Negatiivisen myyntimenetelmän kielto

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!