Lapsen huolto, tapaaminen ja elatus

Lapsen huolto, tapaaminen ja elatus

Sijaislapsi vai sijoituslapsi?

Elatustuen takaisinmaksuvelvollisuus

Elatustuen hakeminen

Elatussopimuksen vahvistaminen

Elatussopimuksen tekeminen

Lapsen edun arvionti lasta koskevassa päätöksenteossa

Huostaanotto

Elatusapu – elatusavun maksaminen käytännössä

Elatusavun vähennyskelpoisuus

Lastensuojeluasian vireille tulo

Jälkihuolto lastensuojelussa

Lastensuojelun toteuttaminen

Lapsikaappaustilanne

Lapsen kaappaus rikoksena

Lapsen oikeudet: Kansainvälinen yleissopimus

Lapsen huostaanoton ja sijaishuollon edellytykset

Kaapatun lapsen palauttaminen ns. sopimusvaltiosta

Kaapatun lapsen palauttaminen ei-sopimusvaltiosta

Lapsen huolto: Lasten oikeudet

Väliaikainen määräys lapsen asumisesta

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!