Perhe

Perhe

Kanne isyyden kumoamiseksi

Kanne isyyden vahvistamiseksi

Henkilökohtainen esine osituksessa

Elatusapu entiselle puolisolle

Avoliiton päättyminen eli avoero

Omaisuuden jako avoliitossa

Aviopuolisoiden oikeudet ja velvollisuudet

Avio-oikeus ja omaisuuden vaihtuminen

Omaisuuden hukkaaminen ennen ositusta

Tasa-arvoinen avioliitto

Ositus avioerossa

Avioerohakemus yksin tai yhdessä

Avioero ilman harkinta-aikaa

Avioehto ja avioehtosopimuksen mallit

Avioehtosopimus avioliiton aikana

Avioehtosopimuksen voimaantulo ja voimaansaattaminen

Avioehtosopimuksen pätemättömyys

Avioehtosopimuksen muotovaatimukset

Avioehtosopimuksen kohtuullistaminen

Avioehtoasioiden rekisteri ja rekisteriin talletettavat tiedot

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!