Perhe

Perhe

Miten adoptio vahvistetaan?

Lapsen adoptoinnin esteet

Lumeavioliitto

Putatiiviliitto eli mitätön avioliitto

Perheensisäinen adoptio

Rekisteröity parisuhde ja rekisteröintimenettely

Rekisteröidyn parisuhteen esteiden tutkinta

Millainen on rekisteröity parisuhde?

Avoliiton oikeusvaikutukset

Avopuolison oikeudet kun avoliitto päättyy

Hedelmöityshoidon avulla syntyneen lapsen isyys

Oikeusgeneettinen isyystutkimus

Isyyden selvittäminen

Omaisuuden ositus ositusmenettelyssä

Tasinkoprivilegi — oikeus olla luovuttamatta tasinkoa

Osituskirja

Osituspakko ja osituksen määräaika

Osituksen peruuntuminen velkojien puolesta

Osituksen toimittaminen, ositusmenettely

Osituksen sovittelu

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!