ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Riita-asiat, siviiliprosessi

Res judicata

Ne bis in idem

Riita-asian hävinneen osapuolen vastuu kuluista

Kuka maksaa oikeudenkäyntikulut riita-asiassa?

Oikeudenkäynnissä kuvaaminen

Oikeuden ratkaisuiden nimet vaihtelevat prosesseissa

Käräjäoikeuden istunnon pöytäkirja riita-asiassa

Valmisteluistunto riita-asian käsittelyssä

Kanteesta luopuminen siviiliprosessissa

Poikkeukset kanteenmuutoskiellosta

Kanteen vastustaminen tai myöntäminen

Kanteen peruuttaminen siviiliprosessissa

Kanteen muutoskielto prosessin kestäessä on pääsääntö

Kansainvälinen oikeusapu riita-asiassa edellyttää pyyntöä

Kanne määrittää oikeudenkäynnin laajuuden

Kannevaatimus

Itsenäinen väliintulija oikeudenkäynnissä

Hallinto-oikeuden kokoonpano ja päätösvaltaisuus

Turvaamistoimenpide määrätään turvaamaan

Haastetiedoksianto ja sen käyttäminen