Riita-asiat, siviiliprosessi

Riita-asiat, siviiliprosessi

Määräämisperiaate

Kuulemisperiaate oikeudenkäynnissä

Vaatimistaakka oikeudenkäynnissä

Menetetyn määräajan palauttaminen

Lainvoimaisen tuomion purkaminen

Kantelu tuomiovirheen perusteella

Tuomioistuinsovittelu

Oikeusturvavakuutus

Valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen

Valitus käräjäoikeuden päätöksestä

Lainvoima ja oikeusvoima

Vastine

Kanne ja haaste

Ennakkopäätösvalitus

Valituslupa

Yleistä muutoksenhausta riita-asiassa

Oikeuspaikkasopimus eli prorogaatiosopimus

Riita-asia: Yleinen oikeuspaikka

Muotoamiskanne

Vahvistuskanne