Rikosoikeus, rikosprosessi

Rikosoikeus, rikosprosessi

Televalvonta ja telekuuntelu

Teknisen tarkkailun edellytykset?

Tekninen kuuntelu, katselu ja seuranta

Poliisin suorittama salakatselu

Pakkokeinon käytön lopettaminen

Paikantarkastus; kotietsintää lievempi toimenpide

Matkapuhelin tarkkailun kohteena

Kotirauhan rikkominen

Oven murtaminen kotietsinnässä

Kotietsintälupa

Kotietsintä muussa kuin epäillyn hallitsemassa paikassa

Kotietsinnän todistaja

Kotietsinnän edellytykset ja kohde

Henkilö kotietsinnän kohteena

Ruumiintarkastus

Henkilötarkastuksen edellytykset

Henkilökatsastuksen edellytykset

DNA-näytteen antaminen syyttömänä

Oikeudenkäynti: Oikeudenkäynnin julkisuus