Sijoittaminen, Vakuutusoikeus

Sijoittaminen, Vakuutusoikeus

Milloin ei voi saada vakuutuskorvausta?

Ennen vakuutussopimuksen tekoa annettavat tiedot

Vakuutushakemus: Vakuutuksen voimassaolo ja vakuutushakemuksen hylkääminen

Vakuutus: Virheellinen tai harhaanjohtava tieto vakuutuksesta

Vakuutus: Vakuutussopimus

Vakuutus: Vakuutuksenantajan vastuu

Vakuutus: Vakuutuksen irtisanominen

Vakuutus: Tarpeelliset tiedot ennen vakuutuksen valitsemista

Vakuutus: Henkilövakuutus ja vahinkovakuutus

Vakuutuksenantaja: Vakuutuksenottajalle annettava riittävät tiedot

Vaihtovelkakirja: Korollinen laina, jonka osakeyhtiö ottaa yleisöltä

Vahingonkorvaus: Arvopaperimarkkinalain vastainen menettely

Tilinhoitajayhteisö: Arvo-osuuksien omistajien palveleminen

Sisäpiiritieto: Sisäpiiritiedon väärinkäyttö

Sisäpiirin omistukset: Sisäpiirin omistusten julkisuus

Sijoittaja: Sijoittajan suoja – MiFID

Sijoittaja: Ammattimainen sijoittaja

Rahastosijoittaminen: Sijoitusrahastot

Osakesijoittaminen: Osakesijoittaminen on riskisijoittamista

Osake: Osakkeiden lunastusvelvollisuus