ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Sijoittaminen, Vakuutusoikeus

Omistusosuus: Osakkeenomistajan omistusosuuden muutoksien ilmoittaminen

Lunastuvelvollinen: Osakkeiden lunastushinta ja lunastustarjous

Liikeeseenlaskija: Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Lainvastainen arvopaperien markkinointi: Markkinoinnin torjuminen

Joukkovelkakirjat: Vapaasti siirrettävä arvopaperi tai arvo-osuus

Johdannaiskauppa: Johdannaissopimukset

Arvopaperit: Arvopapereiden markkinointi

Arvopaperinvälitys: Toisen puolesta tehtyä arvopaperikauppaa

Arvopaperinvälittäjä: Arvopaperivälittäjän velvollisuudet

Arvopaperin liikkeeseenlasku: Liikkeeseenlaskun lainmukaisuus

Arvopaperin liikkeellelaskija: Liikkeeseenlaskijan tilinpäätöstiedot

Arvopaperimarkkinat: Muutamia käsitteitä arvopaperimarkkinoista

Arvopaperimarkkinat: Järjestäytynyttä kaupankäyntiä arvopapereilla

Arvopaperimarkkinat: Arvopaperimarkkinalainsäädäntö

Arvopaperimarkkinalaki: Säätelee mm. arvopaperien markkinoijan tiedonantovelvollisuutta

Arvopaperimarkkinalaki: Määräysvalta yhteisössä

Arvopaperimarkkinalaki: Luvaton kaupankäyntimenettely

Arvopaperilautakunta: Maksuton neuvonantaja

Arvopaperikeskus: Hyvän tavan mukainen arvopaperikauppa ja sijoituspalveluiden tarjoaminen

Arvopaperikauppa: Arvopaperikaupan valvonta