Sijoittaminen

Sijoittaminen

Rahastoyhtiö harjoittaa sijoitusrahastotoimintaa

Mikä on arvopaperi?

Hyvä pankkitapa on pankkialan omaa ohjeistoa

Jälkimarkkinat – arvopaperikauppa

Ensimarkkinat – Arvopaperikauppa

Vaihtovelkakirja: Korollinen laina, jonka osakeyhtiö ottaa yleisöltä

Vahingonkorvaus: Arvopaperimarkkinalain vastainen menettely

Tilinhoitajayhteisö: Arvo-osuuksien omistajien palveleminen

Sisäpiiritieto: Sisäpiiritiedon väärinkäyttö

Sisäpiirin omistukset: Sisäpiirin omistusten julkisuus

Sijoittaja: Sijoittajan suoja – MiFID

Sijoittaja: Ammattimainen sijoittaja

Rahastosijoittaminen: Sijoitusrahastot

Osakesijoittaminen: Osakesijoittaminen on riskisijoittamista

Osake: Osakkeiden lunastusvelvollisuus

Omistusosuus: Osakkeenomistajan omistusosuuden muutoksien ilmoittaminen

Lunastuvelvollinen: Osakkeiden lunastushinta ja lunastustarjous

Liikeeseenlaskija: Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Lainvastainen arvopaperien markkinointi: Markkinoinnin torjuminen

Joukkovelkakirjat: Vapaasti siirrettävä arvopaperi tai arvo-osuus