Sopimusoikeus, Vahingonkorvausoikeus

Sopimusoikeus, Vahingonkorvausoikeus

Ankara vastuu ei edellytä huolimattomuutta

Ankara tai yllättävä ehto ja informaatiovelvollisuus

Aineellinen ja aineeton vahinko

Aikaisempi yhteinen sopimuskäytäntö

Aiheuttamisperiaate eli aiheuttaja maksaa -periaate

Aiesopimus tähtää varsinaiseen sopimukseen

Agreed documents -vakiosopimukset

Abstrakti virhearviointi

Absoluuttinen eli ehdoton vanhentumisaika

Sopimuksen pätemättömyys

Ehto sopimuksessa

Sopimuksen synty

Sopimus

Liikennevakuutus on pakollinen – valvonta ja laiminlyönnin seuraukset

Sotilasvamman korvaaminen kuuluu valtiolle

Alaikäisen oikeudet tehdä oikeustoimia

Leasing-sopimus

Vahingonkorvaus: Syy-yhteys

Vahingonkorvaus: Isännänvastuu

Vahingonkorvaus: Korostettu huolellisuusvelvoite

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!