Sopimusoikeus, Vahingonkorvausoikeus

Sopimusoikeus, Vahingonkorvausoikeus

Työntekijä ja virkamies: Korvausvastuu

Työnantajan vahingonkorvausvastuu: Työntekijän aiheuttama vahinko

Nuori, muu vajaavaltainen: Korvausvastuu

Julkisyhteisö: Korvausvastuu

Ankara vastuu: Vastuu ilman puutteellisuutta tai huolimattomuutta

Alaikäinen: Vahingonkorvausvastuu

Tuotevastuu: Elinkeinonharjoittajan vastuu tuotevahingoista

Sopimusvahinko: Korvaus

Rikosvahinko: Asianomistajan korvausvaatimukset

Potilasvahinko: Potilasvahinkolautakunta

Potilasvahinko: Korvaus

Valtuutus: Valtuutuksen tekeminen ja peruuttaminen

Valtuutus: Asemavaltuutus

Valtuuttaja: Oikeustoimen sitovuus valtuutetun ylittäessä toimivaltansa

Vakiosopimus: Vakiosopimuksen erityisongelmat

Vakioehto: Yksilöllinen ehto ennen vakioehtoa

Vakioehto: Liityntä-ongelma sopimuksessa

Sopimusneuvottelujen keskeyttäminen: Korvausvastuu keskeyttämisestä

Sitomaton vakioehto: Yllättävät ja ankarat ehdot

Tuotevastuuriskit: USA:n markkinat ja tuotevastuuriskit