Sopimuksen pätemättömyys

Sopimuksen pätemättömyys

Alaikäisen oikeudet tehdä oikeustoimia

Sopimuksen pätevyys: Oikeustoimikelpoisuus

Sopimuksen pätemättömyys: Pätemättömyys ja oikeustoimen raukeaminen

Sopimuksen pätemättömyys: Sopimuksen päättymisajankohdan häiriö

Sopimukseen pakotettu: Sopimukseen pakotetun oikeusasema

Pätemätön sopimus: Vajaavaltaisen sopimus päteväksi edunvalvojan avulla

Pätemättömyysperuste: Petollinen menettely

Pätemättömyysperuste: Kunnian vastainen ja arvoton menettely

Pätemättömyysperuste: Kiskonta

Pätemättömyysperuste: Erehdys eli virheellinen tahdonilmaisu